הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ד-ו | השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ד-ו | השקפה | שיעור 2

כי תצא  ד – ו   שעור 2

מוציא שם רע

כשבא פרעה לגעת אפילו בסנדל או בתכשיטים של שרה, היכה אותה המלאך עם הסנדל. ואם בתכשיטים שלה היה כך, כל שכן מי שנגע בגופה ואפילו באצבעה, שאז הזר הקרב יומת, כי הקב"ה לא נתן לו רשות לקרב אליה, ז"ש אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.

והתורה שנתנה, נשברו הלוחות שלה שהם משולים לבתולים שכמו שהבתולים עדות ישרה של הבתולה, כך הלוחות שנתנו לעיני כל ישראל היו עדות על כל התורה. והקב"ה חזר ונתנה לישראל לשמרה, והתורה שבע"פ נק הלכה למשה מסיני, וע"כ נק משה חתן של התורה. והחתן של התורה שיבר הבתולים שלהם שהם לוחות הראשונות, ומי שמוציא שם רע עליה, ויאמר שהתורה אינה כראשונה, שהרי הלוחות שלה נשברו, הקב"ה יאמר לו שהוא אבי הנערה, היי של הבת שמרומזת במלה בראשית כי בראשית הוא אותיות בת ראשי לרמוז שהתורה היא בת המלך. כפי שבתולה היא בחינת דבר חדש, כך יש ללמוד תורה, שיהיו בעינך חדשים בכל יום.

אין תגובות

להגיב