הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ד-ו | השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ד-ו | השקפה | שיעור 2

י תצא  ז – ט   שעור 3

מוציא שם רע

צדיק ורע לו, היינו הרע נמצא בשליטתו, רשע וטוב לו היצר הרע שולט בו.

אם אדם מוציא חלילה שם רע על דבר מסוים, הוא מקבל את אותו דבר כדי לתקנו, ולא יוכל לתקנו כל חייו ויאלץ להתמודד איתו, שכתוב ולו תהיה לאישה, לא יוכל להיפתר מהדבר שעליו דיבר לשון הרע, שכל הפוסל במומו פוסל. כך נאלץ אליהו להיות נוכח בכל ברית, וכך משה מופיע בכל דור ודור עם צדיקי הדור, בלעדיו אין דרך להתקשר להשם.

המלכות ניתנה לאברהם משום שהמשיך לה מדת החסד, ונתן אותה הקב"ה ליצחק לו ולזרעו לשמרה מעץ הדעת טוב ורע, ועשו לה כמה גדרים וחתכו בשבילה כמה לבושים שהם לבושי זהב כדי שתהיה מקושטת בשעה שיבוא משה לגאול אותה בגאולה האחרונה שנאמר בה, מה שהיה הוא

משה רבינו הוא פנימיות כל האבות, פנימיות מידת הדעת המחבר את כולם, וראוי להיות החתן של השכינה הקדושה. שלא כמו האבות, זכה משה להיות בעלה של השכינה באופן קבוע.

יוסף שהוא בחינת יסוד ומצד הגבורות שביסוד הוא בחינת שור. בזכות התיקון של משה שסבל ייסורים, משיח בן יוסף לא בין הגויים למרות חטאי ירבעם בן נבט.

אם אדם עוסק בתורה, אפילו שעדיין ללא לשמה, אלא מתכוון להגיע ללשמה, מוסתרות ממנו הקליפות ויוכל להגיע ללשמה.

תגיות: לשון הרע, צדיק ורע לו

שאלות חזרה בזוהר כי תצא ד-ו
1.מה למדנו על הכתוב אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן מעניין שרה בבית פרעה?
2.מה קורה למי שמוציא שם רע על השכינה?
3. מהי שאישה אנוסה מותרת לבעלה מה שאין כן בצדיק לא יאונה לצדיק כל אוון ולא לבת זוגו הצדקת?
4. הסבר את המושגים צדיק ורע לו רשע וטוב לו ורשע ורע לו?
5. האם שבירת הלוחות שמצביעים על שבירת הבתולים של התורה מראים שהלוחות השניים אינם כלוחות הראשונים?
6. הסבר את הכתוב והו אני והו?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב