הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו א-ג | השקפה| שיעור 1

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו א-ג | השקפה| שיעור 1

האזינו א – ג

האזינו השמים

 

הגאוותן לא מסוגל לקבל תוכחה.

בסדר האלוקי ישנה תוכחה באהבה כאשר מסתלקת האמונה. ישנם מצבים של ירידה, הרדמוּת בתפיסה האֳמוּנִית, תופעה שבאה מפני שלא מנצלים הזדמנות, ורגעי השראה אלוקית של תפיסה אֳמוּנִית  חזקה.

במדבר הרוחני הנפשי, צריך אדם לעבוד בהכנעה גמורה. כאן לא ניתן להשיג את בחינות היראה והאהבה בשלמות, ויש לקחת אחריות אישית ולעבוד גם מתוך כפיה על תודעת הגוף שמחפש תענוג לעצמו.

הסתלקות משה רבינו מבטאת את הסתלקות תפיסת האמונה שבאדם. לכן בזמן שמפעמת בנפש חיבור לאמונה חזקה, יש לעשות תנועה ברורה לעבר הקדושה.

מצוות יראה ואהבה לא ניתן לקיים בחוץ לארץ, שהרי טרם שמקבל על עצמו עול מלכות שמים, אינו יכול לקיים אלא בכפייה. וברצון ישר-אל יכול אדם למסור עצמו למלכות שמים, שאז ניתן לקבל את האור המופקד בכל מצווה.

פתח את ליבך לאהבת השם. המרגלים שבנפש כל אחד, לא רוצים לעשות את המעבר, להתמודד ולהיכנס לרצון ישר-אל.

אין תגובות

להגיב