הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא י-יב | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא י-יב | השקפה | שיעור 2

האזינו אידרא זוטא י – יב   2

תשע אורות הלוהטים מתיקוני עתיקא

 

אין אפשרות שיהיה משהו מהידיעה של האדם ללא אמונה. מאחר ולא ניתן להשיג את שורש האמונה, מכאן שתמיד הידיעה, המדע יהיה חסר, ותמיד יהיה ספק במחשבה, אשר התשובה לספק היא תמיד האמונה.

 

מקור ההנאה היא האמונה, ולכן כל הנאה הסותרת את האמונה מזויפת. לכן יש להכפיף כל הנאה חיצונית להנאות הפנימיות.

אדם נהנה לפי גובה מדרגתו הרוחנית. המציאות לא קובעת, אלא על האדם לשנות את מדרגתו הרוחנית אשר לפניה תהיה השגתו.

שורש המחשבה מסודר באופן שהוא בנוי משני שורשים, האמונה והידיעה. האמונה נק עתיקא קדישה, עתיק אומר שנעתק מהשגה. מצד אחד האמונה מקיימת הכל, אך אין היא מושגת. כל מה שמאיר את הידיעה, נובע מהאמונה. את האמונה לא ניתן להשיג, אלא את המדע המתפשט ממנה.

המדע אינו תוספת על מציאות האמונה, לכן אין להפריד בין חיצוניות לפנימיות. שורש המחשבה הוא אמונה, וכך צריכה להתחיל כל מחשבה. 

תגיות: מחשבה, אמונה, ידיעה

אין תגובות

להגיב