הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא טז-יח | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא טז-יח | השקפה | שיעור 4

חשיבות הלימוד על שורש המחשבה נובע מבקשתנו, עשה רצוני כרצונך, כלומר מבקשים לתקן ולכוון את המחשבה האֳמוּנִית להשפעה לפי התבנית העליונה. 

שׂערת נפש באה במצב קטנות כשלא מקבלים חכמה/שפע שאז אין שמחה. מיעוט החכמה גורם לדינים שנקראים שערות.

המצח בו אין שערות מבטא את גילוי הרצון. לעיתים טוב הדבר שהרצון מוסתר, כאשר אין הוא רצון אמיתי של השפעה. זמן מסוגל בו כדאי לגלות את רצון הרצונות הוא מנחה בשבת.

מנחה בשבת היא מציאות נפשית של השראה עליונה, בה יש לאדם אפשרות לבחירה להתנהל לפי תודעת הנשמה ולא לפי תודעת הגוף, שאז נכון לגלות את הרצון.

למי שאין בו שליטה עצמית, כדאי לו שלא לבחור, אלא לתת לגדולים ממנו להוליך אותו. מאידך, כמעט ולא ניתן לשלוט על אדם השולט על החסדים שבו.

אין תגובות

להגיב