הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא לא-לג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא לא-לג | השקפה | שיעור 9

 

האזינו אדרא זוטא לא – לג   9

למה נק' חכמה דל"ב שבילים

חכמה זו של ל"ב שבילים היא התחלת הכל עבור התחתון, שמכאן מתחילה השגתו. על פי חכמה זו ניתן להשיג הכל. מצד אחד ישנה הארה עליונה, ומצד שני יש את כ"ב האותיות שאז השילוב של עשר ספירות מהעליון עם שיתוף כ"ב אותיות מהתחתון ואיחוד זה מבטא את הכל. שבילי החכמה לא באים מחכמה אלא מבינה כדי שהתחתון יהיה שותף.

כל עיקר העלאת המלכות לבינה שמשום זה נשארה הבינה בבחינת נקבה לחכמה הייתה כדי שיתקיימו זו"ן והעולמות שבאו"א נשארו רק כשורש למה שקורה למעלה. תהליך זה בא כדי להביא את הבנים למקום עבודה בקיום הכללי של התכלית האנושית, היינו דבקות בבורא. הפרוד בא כדי שהנקבה תקדיש את השתוקקותה לתפקיד ביחד. תפקיד הזכר בפירוד להדגיש את צד ההשפעה, הרוחניות והריחוק מתאווה אישית. 

לא נמסרו דברים אלו אל למי שנכנס בחכמה ויצא ורואה את הכללים ויודע לצאת לראות כיצד הכלל משפיע על הפרטים ויצא טוב היינו שרואה את הפרטים ויודע לקשר אותם לשלמות הכלל.

אין תגובות

להגיב