הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לז-לט | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לז-לט | השקפה | שיעור 13

בראשית זוהר חדש לז – לט שעור 13

קו האמצעי של ו דהויה

הנצח הוא מסמלים את הרגלים שמחוץ לגוף. הם מגלים את החכמה אשר מכוסה במקום הגוף. הכינויים של שמות הקודש הם בחינת הלבושים לגוף. זו המדרגה של הנביאים, ונבואת משה רבינו מגיע ממקום גבוה יותר.

על האדם לתקן מידותיו ולחיות אותם, אך עדיין אין זו עבודת השם. גם גוי צריך לעבוד על המידות. עבודת השם שייכת ליהודי ויש ללמוד לשלב בעבודת השם, וגם לעבוד על הכינויים וגם על שמות אלוקים עם הקשר הנצחי להשם.

בדומה לדברי רבי חיים ויטאל שהתלמוד הבבלי הוא מעין קליפה לפנימיות התורה, אך וודאי שתלמוד זה קדוש וחשוב. עבודת המצוות באה מהנפש האלוקית, ועבודת המידות חשובה, שהם הכלים להחזיק את המצוות.

המדרגה של הפנימיות היא רציפה של אותיות הויה ורק דרכה ניתן להתחבר לעליון, עליה יש לבושים כמו גדול רחום חנון, והמלכות נמצאת באותו קו ישר למרות שהיא תחתונה, עדיין אינה חיצונית.

אין תגובות

להגיב