הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית סד-סו | השקפה| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית סד-סו | השקפה| שיעור 22

שאלות חזרה בזוהר חדש בראשית סד-סו
1. הסבר ספירת תפרת דה מלכות?
2. הסבר ספירת הנצח דה מלכות?

בראשית זוהר חדש סד – סו שעור 22

עשר ספירות בלימה

ספירה שישית, תפארת היא קו אמצעי שממעט השמאל ומכליל גם את הימין בתוכו. בקו זה פועל מסך שבתחילה דוחה את האור של קו שמאל ע"י מנעולא, ופועל את כח הימין של החסדים.

קו השמאל, הרצון לקבל מבקש את כל החכמה והימין מבקש השפעה. השאלה מי מנהיג את המרכבה הבונה את הקו האמצעי האם האמונה כפי שצריך, או הדעת. השליטה מתאפשרת ע"י עדיפות ההחשבה של  הקו ימין, וכאשר עושים בירור מחשבתי בדברים עליונים ומופשטים, יש לבחור בהבנה אֳמוּנִית.

אין תגובות

להגיב