הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית עג-עה | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית עג-עה | השקפה | שיעור 25

בראשית זוהר חדש עג – עה שעור 25

תמצית מהמתבאר עד כאן בי"ה ו"ה

כנגד האדם שבא לתקן בעולם, יש את עולם התיקון, האצילות שבא לתקן את שבירת הכלים. כך באות נשמות לעולם לעשות תיקון לאחר חטא אדם הראשון, לפי המבנים והחוקים הרוחניים העליונים.

חשק הוא כח הנשמה, אשר הקליפה גורמת לאדם לפעול את הנקודה החיצונית במקום לפעול את הרצון הפנימי של הנשמה. רצון הגוף סותר את רצון הנשמה, השואפת לחיבור ולתענוג רק מהאמת.

הרצון לגילוי עדיין לא הופך את האדם לשותף, בתחילה הרצון העליון מוסתר בחסדים מכוסים, שהעולם חסד יבנה. על האדם להסכים להיות מרכבה להתפשטות החסד.

אות ה עליונה בשם הויה באה לגילוי החסדים מלמעלה, ואות ה תחתונה צריכה את החסדים, אך החשק לחכמה מלמטה מעורר אותה. על האדם לחבר ה תחתונה עם ה עליונה.

הבורא יתברך ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראים את אור החכמה, אך תחילת התיקון  הוא של צד  הנשמה, כלומר חסדים מכוסים. לכן בזמן תיקון יכול האדם לגלות חוכמה בהדרגה עד גמר תיקון.

הארת הנשמה והארת הלבושים הם שני הפכים הסותרים זה את זה,כי הנשמה היא בחפץ חסד ולא בחכמה והלבושים הם חפצים בחכמה בעיקר. אמנם גם הגוף הוא בסתירה מועטת, לא לגמרי כמו הלבוש להארת הנשמה כי הגוף כבר פתח בג' קווים שבו את אור החכמה מעדיף חסדים, לכן יכולה הארת הנשמה להתלבש בגוף ואינם נחשבים לסותרים זה את זה.

אין תגובות

להגיב