הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת לך לך א-ג| השקפה| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת לך לך א-ג| השקפה| שיעור 1

לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ א – ג שעור 1

ר"י פתח, הניצנים נראו בארץ. הניצנים הם תחילת הגילוי של הנקודה הפנימית, הם אלו העוסקים בתורה לשמה, הבאים לזמר לבורא. עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, בו וראה כמה יש לו לאדם להכשיר מעשיו לפני בוראו ולעסוק בתורתו יומם ולילה, כי מעלת התורה היא למעלה מכל המעלות. צריך כל אדם לעשות את התנועה הנפשית של לך לך מארצך, ולפני שעוסק בתורה עליו להכשיר מעשיו, ולזכך אותם מהרצון לקבל, למעלה מהדעת לשם שמים, ולא לפעול מעשים לטובתו האישית.

שני דברים טובים גדולים יש בתורה, שהם חיים ועושר, שכתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אין מדובר בעושר כבוד וחיים גשמיים, בהם אין הזוהר מדבר כלל. חיים פירושו תענוג/הארה, עושר זה היכולת לקנות כל דבר, כלומר כשאדם יודע להתמודד עם כל המתרחש ולפרשו נכון, היינו להתחבר מכל מקרה אל הבורא, כבוד זו הנשמה. היכולת לדחות את הסיפוק המידי, מאפשרת לקנות דבר רוחני, כלומר לפעול באור חוזר.

כל נשמותן של צדיקים נגזרו מתחת כסא הכבוד לנהג את הגוף כאב המנהיג את הבן, כי בלתי הנשמה לא יכולה הגוף להתנהג ולא לדעת ולעשות רצון בוראו, שאמר ר אבהו הנשמה היא מורה ומלמדת לאדם ומחנכתו בכל דרך ישר. גם הגוף צריך לבטא ולהוציא אל הפועל את הכח והיכולת להתחבר לבורא דרך הנשמה.

אברם, זו היא הנשמה הנק אב רם כי היא אב, הנשמה תפקידה ללמד את הגוף ורם עליו כי ממקום רם ונשא היא באה. לך לך מארצך וממלדתך שפירושו לך לך מדירתך וממקומך ומהנאתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך כלומר לגוף פלוני, לגוף קדוש לגוף ישר. שלב ראשון עזוב את עצמך הכוזב, בוא ריק ופתוח לקבל את הדרכת הנשמה ולהתמסר להוראות הבורא תוך החיבור לערך הפנימי אותו עדיין אינך מכיר.

זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ה' אלהי. חייב ללמוד להודות ולהסכים שהנשמה ניתנה כפיקדון כמתנת חינם.

ויאמר אברם אל לוט, הנשמה אומרת ליצה"ר אל נא תהי מריבה בני ובינך כשאדם רואה שהוא עלול להיסחף לוויכוח עם היצר הרע, עליו להיפרד ממנו.

כפי שאמר אברהם. הֲלֹא כָל-הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ, הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי:  אִם-הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה, וְאִם-הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה.  אם אתה רוצה שאפעל עם הרצון לקבל, היינו השמאל, אלך לצד ימין שלא אטה אשורי. ואפילו אם רואה האדם שעצת היצר טובה, עליו לעשות הפך עצת היצר.

 

אין תגובות

להגיב