הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת לך לך י-יב| השקפה| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת לך לך י-יב| השקפה| שיעור 4

לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ י – יב שעור 4

פתחי לי פתח של תשובה

לאחר שאברהם אבינו מחזיר את הרשעים בתשובה, מלמד כאן על השכר שקיבל. כך על האדם להחזיר כל רצונותיו בתשובה. נק אברהם אב המון גויים, היינו שמחזיר את הרצונות של המון העם שבנפש, לרצונות של ישר-אל. זו פעולתו של הצדיק, כל מקרה שהוא פוגש, מיחס ומביא אותו לכלל, כלומר הכל קשור לקב"ה. זכה אברם לתוספת אות ה בשמו, קנה שמים וארץ, היינו את הרצון בהתאם לתכלית, ובאות ה זו נברא העולם, היא המלכות שהתכללה בבינה, רצון כלול בהשפעה, זהו עולם חסד יבנה. כל מקרה שבתוך ההעלם, אותו יש לפרש ולהביא להשפעה.

הקב"ה נתן לו מעשר, שלוקח אות אחת מתחת כסא הכבוד ונותן אותה עטרה, כלל חדש, כאילו חוזר בגלגול עם כלל חדש, על הנשמה שהיא אברם. יכול אדם לזכות במהלך חייו בכתר, כלל חדש לנשמה כאילו נולד מחדש, כאשר פועל מעבר לעצמו, באמונה למעלה מהדעת, ויש ומתאפשר שמתעברת בו נשמה חדשה, כמו שבעל הסולם זכה לעיבור נשמה מהאר"י הקדוש.

אומר מלך סדום, הוא יצר הרע לנשמה שהוא אברם, תן לי הנפש שהיא החוטאת כד"א הנפש החוטאת היא תמות, כלומר תן לי אותה הנפש שהיא מתאווה בחטאות כדי שתהא נדונית  כפי רשעתה ולא תקחנה בתחנוניך, והרכוש קח לך אותם אשר שבו בתשובה בנפשותם מדרכם הרעה, קח לך והצילם מדינה של גיהנם. אברהם לא רוצה לקחת כלום, הצדיק לא מחזיק טובה לעצמו שמחזיר אחרים בתשובה.

אם יש לאדם יסורים, ואינו מרגיש שהוא רשע, הם לא יעזרו לו. בנפש הייסורים הם מידת הגיהנם, ואם לא עוזב את המקרים אלא מתייסר מהמחשבה שמישהו עשה משהו נגדו, הוא לא מתקן עצמו. רשע שיודע להודות, שכאב היסורים הוא על זה שהוא רחוק מהשם, יוכל לתקן.

א"ר שמעון, משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש ושם יצפצפו בתשובה ונשמתם של צדיקים פוגעים לפני הקב"ה ומעלים אותן משאול שהוא המדור השישי שנאמר מוריד שאול ויעל. זו הסיבה שאין אומרים קדיש על נפטר במשך 12 חודשים אלא פחות, כדי לא לקטרג על הנפטר ולא להראות שהנפטר בגיהנם.

א"ר תנחום בא וראה כמה חביבה התורה לפני הקב"ה שבשבילה זוכה האדם לחיי העולם הבא וכל המלמד תורה לאחרים יותר מכולם. א"ר יצחק המלמד תורה לילדים דירתו עם השכינה היי שאמר ר שמעון כשבא לראות הנערים בבית רבן היה אומר אני הולך לראות פני השכינה.

שאלות חזרה בזוהר חדש לך לך י-יב
1.במה זכה אברהם שנלחם כדי להחזיר את הרשעים בתשובה?
2. מהי השיחה של אברהם עם מלך סדום בנפש האדם?
3. מה ראה רבי יהושע בן לוי כשעלה לעולם הבא ומדוע בכה ומה נאמר לו על כך?
4. מדוע המלמד תורה לאחרים ובמיוחד לתינוקות של בת רבן ששכרו גדול מאוד?

אין תגובות

להגיב