הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תולדות ד-ו | השקפה| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תולדות ד-ו | השקפה| שיעור 2

זוהר חדש תולדות ד – ו  שיעור 2

שבעה יומין עלאין

הקב"ה עשה שישה ימים, שהם בחינת הגילוי, לעומתם נתן את הנשמות של אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד. משה ואהרון, נצח והוד המייצגים את הקול העליון שבא מבין שני הכרובים ועל ידם ניתנה התורה.

כעין זה יש למלכות שהיא דוד למטה, ב כרובים תחתיה שהם מט"ט וסנדלפון היונקים ממנה ואלו ב הכרובים העליונים הם ודאי על ארון העדות שנק צדק שהוא המלכות שהיא הארון של העדות. ומי היא העדות, הוא יוסף שהוא היסוד.

ז"ש עדות ביהוסף שמו ויוסף נק תורה שבכתב והארון שהוא המלכות נק תורה שבעל פה. על התורה שבכתב יש להסתכל דרך התורה שבע"פ אחרת השימוש בתורה אינו באופן הראוי

יוסף הוא המקשר בין הבורא לנברא, בין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ, הוא היסוד הכולל של הו"ק. התורה שבכתב היא בפנימיות התורה שבעל פה, והיא עדות שנק ארון העדות מצד שפנימיות התורה שבעל פה שומרת על התורה שבכתב, וזו בחינת יוסף שכתוב עֵדוּת, בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ, עַל-אֶרֶץ מִצְרָיִם. היסוד/יוסף הוא קיום העולם, וכך התורה היא קיום העולם.

ארונו של יוסף, והארון של השכינה היי ארון העדות, היו הולכים ביחד במדבר. והיו אומרים כל העולם, מה טיבם של ב ארונות אלו שהולכים יחד, ומשיבים להם, קיים זה מה שכתוב בזה, כי יוסף שהוא יסוד קיים ודאי, הי שהוא מאיר ומקיים את השכינה שהיא מלכות. ז"ש וצדיק יסוד עולם כי היסוד הוא קיום העולם שהוא מלכות. בחוץ לארץ הקבורה בארון כדי לא להתחבר עם עפר חוץ לארץ.

דוד הוא היסוד שבמלכות ומייצג את כל. בת שבע הייתה לכאורה נשואה לאוריה, אך שם הזיווג אסור, לכן לא בא עליה, שיש חכמה בלי חסדים, לכן בת שבע צריכה את החסדים מדוד, ונולד שלמה, המלך שהשלום שלו, והוא בונה את בית המקדש.

אברהם הסכים לברית עם אבימלך מלך פלישתים, שלא תהיה פעולה ממעלה לפני שיעשו בניו עבודה מלמטה. לפני שכובשים את הרצון ישר-אל יש לשלים את הבחינה הנפשית של שבעת הצדיקים, כלומר על האדם לכבוש את כל הרצונות הזרים שפולשים אליו, להבין שרק האמונה השלמה בבורא היא ההשגה של האדם.

אין תגובות

להגיב