הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו ד-ו| השקפה| שיעור 2

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו ד-ו| השקפה| שיעור 2

זוהר חדש יתרו ד – ו  שיעור 2

ואתה תחזה

אין שערה בראש שאינו שורה בה השם הוי"ה ואין עשב שאינו שורה בו השם הויה. הסיבה הראשונית היא הויה ולא אלקים, והסיבה נמצאת תמיד בתוצאה. אפילו בדבר קטן כמו שערה בודדת, גם בה ישנו שם הויה שמהווה אותה. אין בריה בעליונים ובתחתונים, בגשמי וברוחני שאינה רשומה בשמו, וכן כל אחד רשום בשכינה ומשום זה נק השכינה שושנה ונק נשר, פרה אדומה, אילת, יונה, צפור. אין בריה שלא תהיה נק בשמו כשהוא התלבש בה לעשות פעולתו.

והמעולה מכל הבריות שברא הוא האדם. דרכו יש ביטוי שלם יותר לשכינה הקדושה שהוא צורה כלולה מכל העולם ומכל הבריות שיש בעולם ומשום זה הוא חביב עליו מכל הבריות. תפיסת האדם היא מהחוץ לפנים, וכל הבחינות מחוצה לו, דרכם הוא תופס את הפרטים שבעצמו

לבית המדרש באים לדרוש את השם, ולכאורה מי שתוכו כברו הוא כבר שלם, אלא על האדם להיות אמיתי, ולהראות שהוא בדרך, ברצון להגיע למטרה, בסוד שייתן חכמה לחכמים, היינו שרוצה להגיע לחכמה. חכם הוא מי שרוצה להגיע לחכמה. תוכו כברו, הוא מי שנמצא בדרך ושואף ומתייגע להגיע למטרה תוך מודעות לחסרונות שבדרך.

ומשם זה אמר הקב"ה למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, מצד אברהם שהוא חסד. חייל הוא בחינה של מי שמוותר על עצמו ופועל בצורת חסד כלפי המטרה יראי אלקים מצד יצחק שהוא גבורה, אנשי אמת מצד יעקב שהוא ת"ת שונאי בצע מצד דוד שהוא מלכות.

מלמד כאן שכמו כל דבר, גם האנשים עליהם מדבר, אנשי חיל באים מהרעיון של אותיות שם הויה, שם המהווה את המציאות כולה.

אין תגובות

להגיב