הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 19 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 19 | השקפה | נה-נז

זוהר חדש יתרו נה – נז  שיעור 19

סודות העיניים

 

כאשר מדבר כאן הזוהר על העיניים, הוא מלמד על צורת ההסתכלות של האדם, על סוג התודעה דרכה הוא מפרש את המציאות.

הקווים במצח מעידים על מקום ההשראה של האדם. זהו מקום הרצון, כנגד עולם אצילות.

קמט תחת העין מלמד  שיש בו סבל בצורת ההסתכלות שבו. כשאדם לא מסתכל בצורה ישרה, רואים שיש בו שקר שהוא מנסה לכסות.

מצח גדול, כלומר רצון גדול, יש בו שער זקן גדול, זה מלמד שהוא דואג כיצד להשפיע לטובת הכלל.

אם שערותיו שחורות ותלויות ואינן חלקות, זהו אדם השותק תמיד. אבל הוא נבון בעל לשון הרע, דבריו הם ברוגז. פה שלו מדבר גדולות מצליח ואינו מצליח. בעל מריבה בביתו, אינו דואג לכבוד בני אדם, אחד בפה ואחד בלב, הפכפך בלשונו, הגבות שלו אדומות מעט.

ואם יש לו קמט גדול תחת עינו, והולך עד החוטם שמצד ימין ושני קמטים תחתיו, שאחד מהם קטן מאחר זה שכב עם נדה מימים מועטים ועונו רשם בו רשימות אלו. קמט תחת עינו, כלומר שההסתכלות שלו לא ישרה. שכב עם נדה אומר שעושה דברים ריקים. הקמט מראה שהדברים אצלו לא חלקים, ואיננו פועל תמיד בהשפעה.

מימים מועטים ללמד שאם יעשה תשובה, סימנים אלו יעלמו ממנו. אין דבר בעולם העומד בפני התשובה.

כאמור אין ללמוד מסימן אחד או שנים ולקבוע תכונות באדם, ובכלל לנו אין ידע להבין עומקם של דברים סתומים אלו.

לשם מה אנחנו לומדים דברים אלו אם לא מבינים אותם.

בשער הנהגת הלימוד אומר האר"י שיש אדם שקורא ושוכח מה שלומד, ואין ראוי לומר שמה שלכאורה נשכח ממנו, לא השאיר שום רושם. אומר האר"י שהוא לומד ושוכח מפני שעדיין לא השיג רוח של זכר, של השפעה. ברוח הזכר יש את הזכירה. הוא השיג את נפש הנקבה ובמדרגת ישסו"ת יש בה שכחה.

לכן גם אם עדיין שוכח ולא מבין, עדיין הוא מתקן כשהוא לומד. הנשמה מבינה.

צריך האדם לבדוק מהן סערות הנפש שלו, ולראות שהוא בעל חסדים ורצון להשפיע, ולמטרה זו להקדיש את רצונותיו.

אין תגובות

להגיב