הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 21 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 21 | השקפה | ס"א-ס"ג

זוהר חדש יתרו סא – סג  שיעור 21

שרטוטי המצח

 

השרטוטים הם רשימות שישנן במקום הרצון של האדם, שזו בחינת המצח שהוא מרכז הרצון. הרשימות הללו מעידים על תענוגות שאדם משך אליו.

 

במצחו של אותו האיש שעין אחת שלו אטומה ואחת פקוחה, יש ג קוים העוברים מצד אל צד ואחד קטן שעובר. אמו הלכה בכשפים כשהיה במעיה, ויצאה לפרשת דרכים בלילה. בעת שנולד בתוך ב שנים שלו נחלש עד שהמתעטה דמותו, היה גוסס ואמו הלכה עמו בלילה ועשתה כשפים עליו כלומר הגדילה את כח הרצון שבו.

 

איש זה בשמחה, אין בו אמונה, משבח עצמו במה שאין בו, הוא גבה רוח, מדבר רעות ודברי עתק. הוא נדיב ואינו כילי כלל הוא בעל ניאוף הוא מצליח ואינו מצליח, לשונו חדה.

 

זה אדם ההולך בכפיפת ראש, מין אחד מג' בעלי הרשומות, מתולדות בעלי צרעת. כוח הצרעת הוא להוציא את האדם מהמחנה. זוהי אחת המחלות הנפוצות הקשות בעולם. לשון הרע הוא על הבורא, על הכלל, והוא רוצה את הפרטיות שלו, וגורם לעצמו להיות לבד. הוא שמח בכל דבר וצוחק תמיד, בכל דבריו צוחקים מהם בני אדם, הוא כילי בביתו לאחרים אינו כן. אינו מתבייש בדבריו אע"פ שרואה שהכל צוחקים ממנו. נואף הוא שערותיו אדומות מעט אינם חלקים ואינם מקומטים.

 

ואם ג קוים במצו שעוברים מצד אל צד ג קוים קטנים שאינם עוברים וכל שאר הסימנים בו, איש זה יש לו פגם ורושם אחד בעינו שאדם שהיה צד צפרים, עסק ברוחניות, עשה לו בלי כונה עם העץ הדעת, שהיה מושיט לצפורים והמכה נרשמה על עינו השמאלי למעלה מגבות עיניו לאורכו.

 

מפרש אותו שהיה צד צפרים, הפחיד אותו בעץ בכונה, איש זה מצליח לכלכלתו ולכלכלת ביתו ולא לאסוף כסף הרבה, נאמן הוא ולא כל כך כי נאמן הוא בדברים קטנים, אבל בדברים גדולים אינו נאמן, הוא בעל לשון הרע הכל צוחקים על דבריו.

 

ואם פיו גדול, שפתיו גדולות שזה סימן לתאווה, מי משתתף עמו, מצליח בכל דבר והוא גם מצליח הוא טוב לכל שותפות. אדם נאמן ראוי להיות בשותפות.

אין תגובות

להגיב