הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 30 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 30 | השקפה | פח-צ

זוהר חדש יתרו פח – צ  שיעור 30

מרכבת יחזקאל

 

המרכבה היא הכלי בעזרתו ניתן להתחבר לעליונים. האמונה היא המאפשרת חיבור, וכאשר האדם מחוסר אמונה, הוא נמצא מבחינה נפשית בגלות.

תפקיד הלבנה להאיר את אור השמש, והיא בחינת האמונה באדם, כאשר מתחילת החודש ועד ט"ו בו היא הולכת ומתמלאת באור, באמונה ויורדת במחצית השנייה של החודש. הסימן שהלילה מואר הוא שיש לאדם אמונה.

אדם הרוצה למצוא את מקור כל בעיותיו, יבדוק בחוסר אמונה, וכאשר יבקש ברכה, יחפש שלום, השלמות היא הכלי המחזיק ברכה.

 

בחגי האמונה, תשרי, ניסן הם הרגלים, סוכות ופסח נמצאים בהארת אמונה גדולה. חג שבועות, מתן תורה ב וו לחודש ולא בט"ו מפני שעם מתן תורה צריך האדם להתעלות ולהתחזק באמונה עד כמה שכוחו משיג. וו הוא באמצע העליה של החודש/האמונה בחינת קו אמצעי, ובגמר תיקון אותה תורה תבוא לידי ביטוי בבחינת פשיטת רגלים, ואז קו אמצעי כבר לא יהיה קצר. אמונה מחייבת התחדשות ותחזוקה. היכולת של אדם שמקבל הארה חדשה בשעור, תלויה באמונה כדי שיבוא התיקון לידי מעשה. תחזוקה אומר להשאיר את הלבנה, את האמונה הפנימית במילואה, בחינת ט"ו.

 

הכל תלוי באמונה. חוסר אמונה זורק את האדם לגלות.

אין תגובות

להגיב