הדף היומי בזוהר חדש הסולם – כי תשא| שיעור 1 | השקפה...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – כי תשא| שיעור 1 | השקפה | א-ג

כי תישא א – ג שעור 1

מחצית השקל

 

שואל מהו כל העובר על הפקודים, מהו התיקון שעליו לעשות ומשיב, אלא זה הוא מי שעובר על מצוות התורה, אם רוצה להתקן לפני אדונו שלא ישלוט עליו דין שלמעלה, זה יתנו, צריך לתת זה שהוא ז"א ולקרבו בזאת שהיא המלכות, לחבר את האות ה לאות ו.

זאת היא המלכות, התכלית אליה צריך האדם להגיע, זה הוא היסוד שרק בחיבור אליו ניתן להתחבר לעליון. התיקון הוא לתת את הברית, את המחויבות לקשר.

 

זה יתנו, בוא וראה בית דין של מעלה אינו מעניש את האדם עד שיהיו לו עשרים שנה, משום שבעת ההיא הוא נשלם בב' חלקים, בחלק הקב"ה, וכנסת ישראל שהיא המלכות, כי עשרים שנה הם כנגד ע"ס דז"א וע"ס דמלכות.

 

אמר הקב"ה למשה, אם אתה רוצה להרים ראשם למעלה זה יתנו כל, שהוא יסוד שנק כל.  צריך היום לעשות תיקון על דבר שקרה לפני הרבה זמן, מפני שעוון זה נמצא בנפשנו. יוצא שהתיקון על מכירת יוסף הוא לתת את הברית בשמחה, וזה קשה מפני שזו מחויבות שאומרת לאדם לא תעשה מה שכיף לך, אלא לפי הברית

אין תגובות

להגיב