הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 5 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 5 | השקפה| יג-טו

פרשת אחרי מות יג – טו שיעור 5

כי יקרא קן צפור

 פירוש אחר, כי יקרא הוא כמו שאתה אומר ואם תלכו עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם. מי הוא שבע, זו היא השכינה הנק שבה, שתהיה עם ישראל בגלות.

מי שהולך על פי המקרה, השכינה תלך בגלות. הדרך שמנסה האדם ללכת דרך המקרה החיצוני אינה נכונה. ליסרה אתכם שבע אומר השכינה הקדושה, כלומר אותה אווירה הפנימית של עבודה שלמה, ולא חלקים של מקרים.

אדם מרגיש שלם כאשר יש לו אחדות ברצונות לרצון מרכזי אחד ולא רגשות סותרים מתחלפים, שזו גלות.

השכינה הקדושה נקראת גם רחל, העומדת על פרשת דרכים, הממאנת להינחם על בניה. כדי שישובו לגבולם עליהם לעשות שילוח הקן, ואין מדובר רק על המצווה החיצונית.

אדם נמצא במצב של חוסר מודעות עצמית ואפילו אינו יודע ברגש מה הוא רוצה.

מודעות גבוהה היא מצב בו האם רובצת על הביצים או הבנים, זו הבינה שנותנת הארת חכמה לתודעה של האדם. מצב זה לא מאפשר קשר לבורא, זו רק הכנה ממנה יש להתקדם.

במצב אחד של המלכות/הלב אין מודעות עצמית, גלות.

מצב ב, הגדלות הכלים עולים ויש לצד ההרגש שבו מודעות גדולה, כאן עליו לשלח את האם, לוותר על המודעות העצמית כדי לרכוש מודעות עליונה. עליו לשלח את התודעה העצמית הגבוהה, לא לקחת את האם/המודעות על הבנים.

כפי שהיו ב' המאורות הגדולים, שאז אמר הקב"ה ללבנה לטובתה לכי מעטי עצמך, שאם תרצי לקבל במצב זה את האור, יהיה נתק מהשם. לכן אומר לה, שלחי את האם, היפרדי מהבנים, מההבנות העצמיות כדי להגיע לקשר אמיתי.

שילוח האם אומר ויתור על הגדלות של ההרגשה. כח זה מגיע מאמא עליונה, ואתה מוכן לוותר על ההשתוקקות.

השלבים הם קבלת מודעות עצמית, ויתור עליה, קבלת מודעות עליונה אליה מכפיפים את הרצונות.

אין תגובות

להגיב