הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 16 |מתקדמים|...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 16 |מתקדמים| מו-מח

ש.ב 1. מיהן העלמות וכיצד הם מקשטות את המלכות ומה הם ההדיים שבהן הן מקשטות אותה?

2. כיצד המלכות מוסיפה כוח ויופי מההדיים עד כדי מאה פעמים יותר ממה שהייתה?

3. מדוע ההדים מכריז אל המלך ואומר לו שינשק אותה ומי גרם לנשיקו האלו ומה שכרן?

4. כיצד מפרש את הכתוב ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודין מיין בשבע תיבותיו?

אין תגובות

להגיב