הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 17 |מתקדמים|...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 17 |מתקדמים| מט-נא


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש שיר השירים מט-נא
1.היכן ראינו בכתוב בשיר השירים שבע מדרגות של נשיקה ומה המקביל לכך ביעקב ורחל?
2. מהו ישקני מנשיקות פיהו כיצד הם ג נשיקות ומה הפירוש מנשיקות שלכאורה זה נשיקה אחת?
3. איזה רוח אנו מבקשים כאשר אנו אומרים מארבע הרוחות בואי הרוח?
4. מהו שכתוב מנשיקות פיהו ולא פיו?
5. מה ההבדל בין אהבת חסד לאהבת דודים?
6. מיהו השורש של מלך שכל השלום הוא שלו?
7. מהו כי טובים דודיך מיין מיהו אותו יין ובמה זה שונה משמחת הגויים?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב