זוהר חדש הסולם – מדרש רות | שיעור 29 | מתקדמים| פה-פז

זוהר חדש הסולם – מדרש רות | שיעור 29 | מתקדמים| פה-פז

ש.ב זוהר
א. במה שונה שת מכל הנבראים שקדמו לו ?
ב. מה הם סוד היחוד והפיזור?
וכיצד היחס בניהם הראוי?
ג. מדוע עם האבות והצדיקים תיקנו את זוהמת הנחש חטאו בחטא העגל אחרי מעמד הר סיני?
ומה השוני שהיה בשיר השירים?
ד. במה דומה התורה לאגוז ?
ה. מהי התשובה לשאלת מוליך החומרים ששאל שבתחילת הכתוב ותלכנה שתיהם מוזכר שתים ואחכ
ותאמרנה הזאת נעמי אחת ולא יותר.
ו. מה אנו לומדים מלוחות ראשונים ושניים?

אין תגובות

להגיב