20- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – סא-סג (למתקדמים)

20- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – סא-סג (למתקדמים)

שאלות חזרה תולדות סא-סג
1. סכם את השאלות בתחילת או קל"ט
2. מדוע צריך את לבושי נמרוד כדי למשוך את אור החכמה?
3. מהם סוד הברכות?
4. מה טבעו של הזיווג של גמר תיקון?
5. הסבר לפרטיה את ברכת יעקב: "ויתן לך אלוקים … ומברכך ברוך".
6. מה סוד שכתוב צידה עם "ה" בסוף? מדוע זה מצביע על הס"א?
7. מדוע אין לעשיו שוב ברכה לאחר שבירך את יעקב להיות לאדון?
8. באיזו זכות לקח יעקב את הברכות מעשיו? כיצד זה קשור לחטא הנחש?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams