020- הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים נב-נד (שיעור השקפה)

020- הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים נב-נד (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הסולם – פרשת נח עמודים נ"ב – נ"ד. י"ט באב תשע"ד

אנו לומדים מאמר חדש שנקרא "אמרתי לא אראה יה".
מתחיל הזוהר באמירה קשה: כמה אטומים הם בני אדם, שאינם יודעים ואינם משגיחים בדברי תורה אלא שמסתכלים בדברי העולם, ורוח החכמה נשכח מהם. כי כשהאדם מסתלק מהעולם הזה, ונותן חשבון לרבונו מכל מה שעשה בעולם הזה, בעודו נמצא ברוח וגוף ביחד. והוא רואה מה שרואה, עד שבא לעולם האמת, ופוגע שם באדם הראשון, היושב בשער גן עדן, לראות כל אלו שומרי מצות רבונם, ושמח בהם.

אדם הראשון מייצג את ה"כלל", והוא שמח בכל אדם שהצטרף לכלל בחייו ולא בזבז את חייו לריק.

הזוהר ממשיך לתאר את מה שקורה עם הנשמה בעולם האמת.

אדם שעולה למעלה חייב שיהיו לו ב' תיקונים, של יראה ושל אהבה, בלי תיקונים אלו אדם חייב לחזור שוב לעולם הזה כדי לתקן עצמו.

לכן אדם צריך להכין את עצמו בעודו בעולם הזה שיהיו לו לבושים ראויים לעולם האמת.

חזקיה המלך חושש ואומר "אמרתי לא אראה יה", ואם חזקיה המלך חושש כך מה אנו נאמר? בטח שאנו צריכים לחשוש שלא נזכה להכין עצמנו כראוי לעולם האמת. כל אחד צריך לראות שהוא אוסף עצמו והולך בדרכי הצדיקים ומכין לבוש ראוי וכלים ראוים לעולם האמת אחרת לא ידע מה לעשות שם… יזרקו אותו משם…

מסיים הזוהר ואומר:
חלוקא דרבנן, הוא הלבוש שמתלבשים בו הצדיקים בעולם האמת.
אשרי חלקם של הצדיקים שגנז להם הקב"ה הרבה טוב ועדנים לעולם האמת, עליהם כתוב, "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו".


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams