041- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קכא-קכג למתקדמים

041- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קכא-קכג למתקדמים

וַיְחִי קכא-קכג

 

וַיַּסֵּב חִזְקִיָּהוּ אֶת פָּנָיו אֶל הַקִּיר

מי שאינו מגלה בעולם את אביו שבשמים, אין לו חלק לעולם הבא.

אדם בא לעולם הזה בכדי לתקן, ותפקיד הבן הוא להמשיך וגלות את האב, גילוי השם זה גילוי האהבה. אך מי שבא לגלות את עצמו – הרצון הזה יביאו לתסכול, לא יהיה לו טוב לא כאן ולא בעולם הבא (בחינת הפנימיות). הסימן החיצוני הוא שהבן צריך להמשיך את דרך התורה ולא לחתוך חלילה את הרצף, את הקשר לעץ החיים בין הבורא לנברא – קשר בפנימיות. מכאן החשיבות של וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, וְדִבַּרְתָּ בָּם, וחינוך תלמידים שאף הם בחינת בנים.

להוליד בן אומר להוליד הבנה ופעולה  להוצאה מהכוח את הפועל את הפוטנציאל הנשמתי לרצון לקשר עם השם, ליחד – להתכלל עם השלם.

להתפלל אל הקיר אומר להתפלל לזכות בשכינה הקדושה, לפעול את הרצון של היחד ולא רק רצון עצמי החוצץ בין המתפלל לבין השכינה. ולפני שבאים אל המלך, יש להוריד את הבגדים הצואים – שהם הגאווה והאנוכיות. אין קשר להשם יתברך כשמבקשים לפרטיות. אדם בטבעו מחפש קשר, אהבה – אשר מתלבשת בצורות נכונות, דהיינו בכלל, ולעיתים בצורות לא נכונות של בקשה לפרטיות. יש להתפלל לקיר – לשכינה שהיא הכלי הראוי, ולא לתפלל לאור, לתענוג. גם האר"י ז"ל לימדנו לומר לפני כל תפילה: "הריני מקבל על עצמי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"

גאולה גימטרייה אדם, ורק מי שמתפלל לגאולה לצד האדם שבו, ולא לצד הבהמי החיצוני – יכול להצליח. לבקש אור על התאווה לא מועיל. התפילה יכולה להיות המלאך הגואל רק אם סומכים גאולה לתפילה.

 

רבי יהודה פתח: וַיַּסֵּב אֶת-פָּנָיו אֶל-הַקִּיר וַיִּתְפַּלֵּל אֶל-יְהוָה. שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. מה השינוי שבכולם, שהתפללו תפילה, לא כתוב בהם, ויסֵב פניו אל הקיר, אלא שהיה די שיאמר, ויתפלל אל ה', ומי שמתפלל תפילה, מכוון דעתו כראוי, אפילו כשאינו מסֵב פניו אל הקיר, כמ"ש במשה, ויתפלל אל ה'. וכתוב: ויצעק משה אל ה', ולא כתוב: וַיַּסֵּב אֶת-פָּנָיו אֶל הַקִּיר. וכאן בחזקיהו, מה הטעם שכתוב: ויסֵב פניו אל הקיר, ואח"כ ויתפלל אל ה'?

האם על פי חזקיהו צריך לקבוע הלכה לדרך התפילה? אלא שחזקיהו באותו זמן לא היה נשוי, ולא היה לו אישה ולא הוליד בנים. כתוב: וַיָּבֹא אֵלָיו יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא, וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה צַו לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה, וְלֹא תִחְיֶה. כי מת אתה, בעוה"ז, ולא תחיה, בעוה"ב, משום שלא הוליד בנים.

כל מי שאינו משתדל להוליד בנים בעוה"ז, אינו מתקיים בעוה"ב, ואין לו חלק בעולם ההוא, ומגורשת נשמתו בעולם, ואינה מוצאת מנוחה בשום מקום שבעולם. וזהו העונש שכתוב בתורה: עֲרִירִים יָמֻתוּ – בלא ולד. משום מי שהוא בלי ולד, כשהולך בעולם ההוא, הוא מת שם, ונמצא מת בעוה"ז ובעוה"ב וע"כ כתוב: כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה.

ולא עוד, אלא השכינה אינה שורה עליו כלל. אז כתוב: וַיַּסֵּב אֶת פָּנָיו אֶל-הַקִּיר, ששׂם מחשבותיו וכיוון פניו (את החשיבות שלו), לקחת אישה, כדי שתשרה עליו השכינה, שהיא סוד המכונה קיר.

משום זה כתוב: וַיִּתְפַּלֵּל אֶל-יְהוָה. מי שיש בידו (בלב) עבירה, ורוצה לבקש רחמים על עצמו, יכוון פניו ומחשבותיו לתקן את עצמו מאותה עבירה, ואח"כ יבקש תפילתו כמ"ש: נַחְפְּשָׂה דְרָכֵינוּ וְנַחְקֹרָה, מתחילה. ואח"כ: וְנָשׁוּבָה עַד יְהוָה. אף כאן, כיוון שידע חזקיהו את עוונו כתוב: ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר, שׂם פניו לתקן אצל השכינה – קיר, כי אצל מקום הזה חטא (בפרטיות).

משום שכל הנקבות שבעולם נמצאים בסוד השכינה (רחל, כנסת ישראל, השושנה, היחד). למי שיש לו נוקבא, השכינה שורה עליו. ומי שאין לו, אינה שורה עליו. וע"כ תיקן חזקיהו את עצמו להתתקן אצלה , וקיבל עליו לשאת אישה ואח"כ, ויתפלל אל ה'.

קיר זה הוא אדון כל הארץ, השכינה, כמ"ש: הִנֵּה אֲרוֹן הַבְּרִית, אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ. הרי שארון הברית, השכינה, אדון כל הארץ. ונק' קיר שכתוב: מְקַרְקַר קִר, וְשׁוֹעַ אֶל-הָהָר, שפירושו  קרקורה ונהימה דקיר. בעת שנחרב בית המקדש, כתוב: רחל מבכה על בניה, ומשום זה ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר.

בתפילה כתוב: אָנָּה יְהוָה, זְכָר נָא אֵת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ (בגלוי) בֶּאֱמֶת וּבְלֵבָב שָׁלֵם, וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי. ששמר ברית קודש ולא טימא אותו. באמת ובלב שלם, שנתכוון בכל סודות האמונה הכלולים באמת. חזקיהו שמר ברית קודש, וזה שלא נשא אישה עדיין לא צריך לגרום לו למוות.

וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ, עָשִׂיתִי. שסמך גאולה לתפילה (חיבור בין השכינה לקב"ה). היסוד נקרא גאולה, הנוקבא נקראת תפילה. שנתכוון לייחד הייחוד כראוי משום זה: וַיֵּבְךְּ חִזְקִיָּהוּ, בְּכִי גָדוֹל. שאין שער, שיעמוד לפני דמעות ולא יפתח. גאולה, כשנסמכת לתפילה, הנוקבא, המלאך הגואל, כי זהו שנמצא בכל גאולות העולם.

 

 

 

 

שאלות חזרה ויחי קכא-קכג
1. הגדר במילים שלך את השאלה המופיעה באות שפו?
2. מדוע יש מקום לחשוב לכאורה שחזקיהו לא יהיה לו חלק בעולם הבא ותיגרש נשמתו בעולם ולא תמצא מנוחה בשום מקום שבעולם?
3. כיצד צריך לנהוג אדם כשבא להתפלל ויש עבירה בידו?
4. מה הכוונה שכאשר אדם מתפלל צריך שיהיה זה סמוך לקיר ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר? ומה מיוחד דווקא בחזקיה בענין זה?
5. מדוע אמר חזקיה "ה' זכור נא אשר התהלכתי לפניך"? כיצד זה קשור לרצונו לאישה דקדושה?
6. מתי נקראת הנוקבא המלאך הגואל ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams