042- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קכד-קכו למתקדמים