045- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלג-קלה שיעור השקפה

045- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלג-קלה שיעור השקפה

וַיְחִי קלג-קלה

הָהָר הַנּוֹרָא (טורא דחילא)

מי שלא הולך בדרך תורה הופך להיות פחדן.

 

בעסק בתורה ביחד – הרווח הוא אמונה שמפיגה כל פחד. השמירה על הקשר עם השכינה הקדושה, באה דרך מצוות התורה, היא הביטחון הנפשי, נקודת משענת בקב"ה, בחינת שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד – בלב ובתודעה. כאשר אדם עסוק וטרוד בדבר מסוים, מחשבות שמעסיקות את ראשו, שם נמצא רצונו, ועליו לוודא שהוא קשור לשכינה על ידי קיום המצוות, ושם ישכנו רצונותיו.

כשאדם ניצב מול הר גבוה, מול הרהור בדברים גבוהים, נתקל הוא בפחד משינוי נפשי מחייב, זהו הרהור הנורא: הפחד לקבל לפרטיות. הביטחון הוא מההליכה בדרך תורה ביחד, בעסק התורה. כמו בעסק גשמי שמצפים לרווח, כך בעסק התורה מייצרים אמונה ובטחון בקב"ה.

 

מי שמנסה ללכת יחידי בדרך השם, בלי קבוצת חברים ורב – מתחייב בנפשו מפני שהאור בא רק לכלל. כשהולכים שלושה בדרך, דהיינו ב – ג' קווים שהם הבסיס היהודי: חסד אברהם – הכנעה, גבורה יצחק – הבדלה, וההחלטה שמותר ליהנות רק מהאמת בקדושה: יעקב – המתקה בעירוב שני הקווים יחד. הליכה ביחד תוך ברית מחייבת לשלושת האמונות, הכרחית להצלחה.