046- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלו-קלח שיעור השקפה

046- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלו-קלח שיעור השקפה

שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי קלו-קלח

ג' מִשְׁמָרוֹת

אין נחת לפניו, אלא רק בשעה שמתעוררים למטה בתורה.

אמונה היא תוצאה של מספר פעולות. חסד זה סוג של הטבה של התחתון כלפי העליון, לבוא ולהשתוקק לקשר עם השם. וכך כאשר מוכן האדם למסור ולהקדיש את הרצון לקבל להשתוקקות לקשר – יוכל אז לרכוש 5D7ת האמונה.

כשאדם בא להתקדש מלמטה, גם מלמעלה יתנו לו את ההארה המתאימה לאותה מדרגה. לא ניתן להיכנס לירושלים של מעלה לפני שמבקשים להיכנס לירושלים של מטה, דהיינו לרכוש יראה שלמה קודם מצד התחתון. כך נשבע הקב"ה, שלא יכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה

הברית היא זו שתשמור ודרכה ניתן לרכוש אמונה.