051- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנא-קנג מתקדמים

051- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנא-קנג מתקדמים

שאלות חזרה קנא-קנג

1. כיצד נכון לשבח את האדם? וכיצד נכון לעשות הספד?
2. מדוע שם י"ה מראה על הנסתר?
3. על מה מורה השבח הללו-יה?
4. על מה מורה השבח הללו את שם ה'?
5. מה היא ה-י הראשונה ומהי ה-י האחרונה בשם "יהי" במעשה בראשית?
6. היכן אינה מופיעה המילה "יהי" במעשה בראשית ומדוע?
7. הסבר מהו "ממזרח שמש עד מבואו"

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams