052- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנד-קנו שיעור השקפה

052- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנד-קנו שיעור השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קנד-קנו

וַיְבָרְכֵם בַּיּוֹם הַהוּא

 הלב מוסיף ומגדיל על הבנת המוח.

כאשר אדם לא משאיר ראיון רק בהבנת הראש, אלא מוריד אותו ללב, יקבל תוספת ברכה על מה שהבין במוח. אין הוא צריך דבר חדש אלא: הורדת תובנה ללב, אל המורגש מזכה בתוספת הבנה. השארת הדברים רק במחשבה במופשט, בלי להורידם ללב, יביאו תסכול.

צד הזכר באדם הוא בחינת הכלל – הנשמה, והאישה בחינת הגוף. וכאשר האשה מתברכת אחרי הזכר, דרגת האדם גבוהה יותר מאשר הייתה קודם. הרב"ש זצוק"ל ציין פעמים רבות שהבעיה היא בשאיפה למטרה טרם התיקון, דהיינו אהבה לפני יראה, אך חוק הוא שאהבה בלי אמונה לא אפשרית.

אמנם המטרה היא האהבה, אך בזמן התיקון עבודה היא בחינת היראה, ולכן כאן צד הזכר צריך את הברכה תחילה, אחרת ללא העבודה הראויה בדרך, דהיינו רכישת יראה ואמונה – כל האהבה תלך לרצון לקבל. שהרי התכלית היא והשבות אל לבבך.