052- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנד-קנו מתקדמים

052- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קנד-קנו מתקדמים

שאלות חזרה ויחי קנד-קנו
1. מדוע כותב "ויברכם ביום ההוא" ולא די לומר ויברכם?
2. מדוע כתוב "ויברכם ביום ההוא לאמור" עם ו' כאשר בשאר המקומות כתוב בלי ו'?
3. כיצד סדר הברכה הנכונה?
4. הסבר מהו ישימך אלוקים כאפרים ומנשה? מדוע מקדים אפרים למנשה? מדוע יש מקומות שנאמר שמנשה קודם לאפרים?
5. מדוע מקדים יעקב אבינו את ברכת יוסף לפני בניו?
6. מהיכן למדנו כי הזכרים צריכים להתברך מתחילה ואחר כך הנשים?
7. מה התוספת ברכה שיש לאדם נשוי ומהו בפנימיות שנושא אישה?
8. מהו גלמי ראו עיניך? ומה השבועה במצב גלמי זה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams