056- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קסו-קסח שיעור השקפה

056- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קסו-קסח שיעור השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קסו-קסח

רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה

אור השם זמין לאדם, ומתקבל כאשר הוא מתקן את רצונותיו.

מלמד הזוהר שהתחיל יעקב בברכות לראובן למרות שבחיצוניות לא נראה שברך אותו, אלא שבזמן הברכות נתן לו את הפוטנציאל לקבל בעתיד את הברכות כאשר יהיה ראוי, דהיינו שיתגבר על הכעס בו חטא.

בעבודת הנפש נדרשת התעוררות ושותפות בחִירית של הנברא בכדי לבוא לקשר האהבה עם הבורא.  המהלך בנוי משיתוף התנועה הנפשית ממטה למעלה, דהיינו הבאת ההשתוקקות לקשר ולא לפרטיות.

אחריות אישית של בחירה פנימית בקשר היא הכרח לבניית קשר האהבה, שהרי אין כפיה ברוחניות. לכן גם כאשר זוכים להצדיק את הבורא יש לבחור לבוא באחדות לככלל, לכן ישאל עצמו היהודי: מה אני נותן לכלל?

אין תגובות

להגיב