029- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיב-קיד למתקדמים |☆תגיות: שבת,...

029- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיב-קיד למתקדמים |☆תגיות: שבת, ברכות להצלחה

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קיב-קיד

לֹא תִשָּׂא

הָעוֹשֶׂה מַעֲשִׂים רָעִים וְהוֹלֵך לְבַקֵּשׁ בְּרָכָה, יִהְיֶה זֶה לוֹ לֶרוֹעֶץ.

אדם כזה כדאי לו לבקש ברכה לעזרה בחזרה בתשובה ולעשות מעשים טובים. אִם לֹא תֶּפָנֶה בּלִיבְּךָ מָקוֹם לִדְבָרָי תּוֹרָה ,מַה תִּשְׁמַע? לכתחילה יצר לך האדם רע מנעוריו ויש לתקנו, לכן ישנה חשיבות עצומה, כאשר אדם רץ לקבל ברכה, שיצרף תחילה מעשה. וכדאי לו לאדם לפני שבא לבקש ברכה, לבדוק איזה מעשה הוא מוכן לקבל על עצמו  ולקיים.

צריך להיות מעשה, רצון לקבל שבו צריכה להתקבל הברכה. כפי שביקש יצחק לברך את עשיו, וברור שיעקב צריך להתברך, לכן דורשת רבקה מיעקב לקחת את בגדי עשיו, דהיינו שיהיה כלי שלתוכו תבוא הברכה. דרושה תפיסה של התחתון באור של העליון, שהרי אין תפיסת אור ללא כלי המכיל אותו.

וכך אין להזכיר שם אלוקים לפני שמזכירים קבלת האמונה מתוך שלמות.

 

אסור לאדם לברך על שולחן ריק, שהשולחן הוא כעין מזבח. וכן כשמסיים לאכול עליו להשאיר לפחות קצת לחם ומלח.

תלז) לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לַשָּׁוְא. רבי שמעון פתח: ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך, הגידי לי מה יש לך בבית. אמר לה אלישע, היש לך על מה שתשרה ברכת הקב"ה? שאסור לו לאדם שיברך על שולחן ריק, משום שהברכה שלמעלה אינה שורה על מקום ריק.

תלח) ומשום זה צריך האדם לסדר על שולחנו לחם אחד או יותר לברך עליו. ואם אינו יכול לסדר הרבה, צריך להשאיר ממזון ההוא שאכל, כדי שיהיה לו על מה לברך. ולא יימצא שיברך על שולחן ריק. מציע להשאיר לחם על השולחן לברכת המזון. הברכה צריכה לבוא על מקום שיש לו ממשות, למרות שהזוהר מדבר רק על רוחניות, אלא הגשמיות היא סימן. המעשה מדפיס את הרעיון.

תלט) כיוון שאמרה, אין לשפחתך כל בבית כי אם אָסוּך שמן. אמר, ודאי הברכה שלמה בזה כמ"ש: טוב שם משמן טוב, כי השם הקדוש יוצא משמן, להתברך ולהדליק את נרות הקדושים. מהו שמן הזה? הוא כמ"ש: כשמן הטוב על הראש, כלומר, השפע העליון. רבי אלעזר אומר: אלו הם הרי אפרסמון הטהור, שפע בינה עילאה. בְּכָל-עֵת, יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים; וְשֶׁמֶן עַל רֹאשְׁךָ אַל יֶחְסָר, דהיינו ששפע האור האלוקי ישרה עליך. מעט השמן שהיה לה הספיק.

תמ) אמר רבי שמעון: טוב שם משמן טוב. כמה טוב הוא שם העליון של המאורות העליונים הקדושים, כשכולם מאירים משמן טוב. ואסור לאדם להזכיר שמו של הקב"ה בריקנות, שכל מי שמזכיר שמו של הקב"ה בריקנות, טוב לו שלא נברא. יש שם ויש כלי שמחזיק אותו, העוביות. כשרוצים לתקן אז השם חייב שתהיה בו עוביות, אחרת דומה הדבר לאור בלי כלי. הזכרת שם השם בלי מעשה, זה דבר מופשט שיכול להפיל את האדם.

תמא) רבי אלעזר אמר: לא צריכים להזכיר שם הקדוש אלא אחר מילה. כי השם הקדוש לא נזכר בתורה, אלא אחר שתי מילים כמ"ש: בראשית ברא אלוקים. יש קשר בין מילה, דיבור לבין ברית מילה. דיבור זה הוצאה לפעול של מחשבה. ומי שמדבר על עצמו כל הזמן, זה נק' אמירה שקרית, שמשקר במילותיו.  מילה ראשונה (חוכמה) לקבל אמונתו של הבורא, ומילה שנייה (בינה) שהקשר שלו עם הבורא יהיה קשר של אהבה.

תמב) רבי שמעון אמר: לא נזכר השם הקדוש, הויה, אלא על עולם שלם, כמ"ש: ביום עשות הויה אלוקים ארץ ושמים. מכאן, שלא להזכיר השם הקדוש בריקנות. וכתוב: לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא.

תמג) אמר רבי יוסי: ברכה הוא השם הקדוש, משום שממנו נמצאת הברכה בכל העולם. וברכה אינה נמצאת במקום ריק ואינה שורה עליו. זהו שכתוב: לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא.

לא תישא את שם אלוקיך לשווא – אל תבקש רק שהבורא יפעל, גם עליך לפעול, כל שיש לאל ידך עשה.

 

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

 ישראל שקיבל בהר סיני ברית, עליו לתקן שולחן שבת, שהברכה שבה ממשיכה לששת הימים. הכלל מתגלה גם לפרטים שבאים אחריו, וגם לששת הימים שעברו.

תמד) כתוב: ויברך אלוקים את יום השביעי. וכתוב במן, ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו. אם אין מזון נמצא ביום השביעי, מהו הברכה שנמצא בו?

תמה) אלא כל הברכות שלמעלה ומטה תלויות ביום השביעי. ולמה לא היה נמצא מן ביום השביעי? משום שמיום ההוא מתברכים כל שישה ימים העליונים, חג"ת נה"י. וכל אחד נותן מזון למטה, כל אחד ביומו, מברכה ההיא שמתברכים ביום השביעי. בלי השבת לאדם אין תכלית. המעשה הוא בחינת כלים דהשפעה, שזה בשבת כבר מוכן.

תמו) ומשום זה, מי שהוא (מעם ישראל) במדרגת האמונה (אשר קיבל במעמד הר סיני ברית עם הקב"ה, אף אם אינו זוכר), צריך לסדר השולחן ולתקן סעודה בליל שבת, כדי שיתברך שולחנו כל אלו ששת ימים. כי בזמן ההוא מזדמן הברכה להתברך כל ששת ימי השבת. וברכה אינה נמצאת בשולחן ריק. וע"כ, צריכים לסדר השולחן בליל שבת בלחם ומזון, כדי להמשיך ברכה לששת ימים. בששת ימי השבוע מקבלים ברכה מתוך השבת שנותנת כוח מיוחד, שהיא מעין גמר תיקון.

תמז) אפילו ביום השבת ג"כ צריכים לסדר סעודה ולהמשיך ברכה לששת ימים. צריכים להתענג ביום השבת, ולאכול בו שלוש סעודות, כדי שיימצא שובע ועונג בעולם ביום (הדין) ההוא.

תמח) הטעם של שלוש סעודות הוא, כדי להמשיך ברכות בימים אלו של מעלה, חג"ת נה"י, המתברכים מיום ההוא, שהוא השכינה מידה השביעית. וביום הזה, מלא ראשו של ז"א, הג"ר שלו, מטל, שפע, היורד מעתיקא קדישא הסתום לכל. ומשפיע לשדה תפוחים קדושים, לשכינה, שלוש פעמים מעת כניסת השבת, שיתברכו כולם כאחד.

שבעה ימים הם ז"ס חג"ת נהי"מ. שז"א כולל ששת ימים, והמלכות יום השביעי. וע"כ ביום השביעי מתגלה שלמות המלכות ובניינה פב"פ עם ז"א. והם עולים ומלבישים את או"א עילאין, ומקבלים השפע מפה דא"א, הנקרא עתיקא סתימאה. אבל בימות החול אין שלמות למלכות מטרם גמה"ת. וז"א אינו בזיווג השלם עם המלכות והוא חסר ג"ר. וע"כ ביום השבת, כשנשלמה המלכות ובאה בזיווג עם ז"א, מקבל ז"א ג"ר ע"י המלכות, וששת הימים של ז"א מתברכים בג"ר על ידה בזכות ההשתוקקות שלה.

חג"ת נה"י דז"א מקבלים בשבת ג"ר ממלכות ע"י זיווג עימה. אמנם אין למלכות כלום, אלא מה שמקבלת מז"א. וממנו בא אליה כל השפע. ואע"פ שששת ימים דז"א מתברכים בג"ר ממנה, זהו רק מכוח הזיווג עימה. הביקוש בא מלמטה, שאומר נצחוני בני.

תמט) וע"כ צריך האדם להתענג אלו שלוש פעמים, כי בזה תלויה האמונה שלמעלה, בעתיקא קדישא, בז"א, ובשדה תפוחים הקדושים, כי ז"א מקבל מעתיקא ומשפיע למלכות. וצריך האדם להתענג בהם ולשמוח בהם. ומי שגורע סעודה מהם, מראה פגם למעלה, ועונשו של האדם מרובה.

הרוצה להחזיק את האמונה האמיתית צריך להראות המטרה והתכלית הם ממשיים, יעשה זאת ע"י ג' סעודות שבת בשמחה.

תגיות: ברכות להצלחה

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קיב-קיד
1. כיצד למדנו מאלישע שאסור לו לאדם שיברך על שולחן ריק?
2. מה פירושו של רשב"י "טוב שם משמן טוב"?
3. מה הרמז לכך שבהשם אלוקים הוא רק שלישי בתורה ולא מיד בהתחלה?
4. אם אינו נמצא מזון ביום השביעי מה הרכה שנמצא בו?
5. במה חשיבותן של ג' סעודות ביום השבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב