022- הדף היומי בזהר הסולם – צו סז-סט שיעור השקפה

022- הדף היומי בזהר הסולם – צו סז-סט שיעור השקפה

צַו  סז- סט

וָאָשִׂם דְּבָרַי בְּפִיךָ

עסק התורה הוא תיקון גדול לנפש.

הלימוד הפנימי מאפשר להתקשר לבורא, לשמירה על האדם ולקיום העולם, שהרי הרוחניות מקיימת את העולם.

פתח רבי אלעזר ואמר: כל אדם העוסק בתורה שהתורה היא עסק אצלו, שעובד כדי להפיק כלי  שפעה בכדי לעשות נחת רוח לבורא ושפתותיו דובבות תורה, הקב"ה מכסה עליו, והשכינה פורשת עליו כנפיה כמ"ש: וָאָשִׂם דְּבָרַי בְּפִיךָ, וּבְצֵל יָדִי כִּסִּיתִיךָ; לִנְטֹעַ שָׁמַיִם וְלִיסֹד אָרֶץ, וְלֵאמֹר לְצִיּוֹן עַמִּי-אָתָּה.

ולא עוד, אלא שהוא מקיים את העולם, והקב"ה שמח עימו, כאילו ביום ההוא היה נוטע שמים וארץ. וזהו שהכתוב מסיים, לנטוע שמים ולִיסוֹד אָרץ ולאמור לציון, עַמי אתה. עסק התורה הוא עסק בשמותיו והנהגותיו של הקב"ה, וכך מתחזק הקשר.

העוסקים בתורה חשובים בכל זמן מנביאים. משום שהם עומדים במדרגה עליונה יתירה מנביאים. כמו כן ישנה מעלה עצומה למי שהולך בדרכי התורה גם אם אינו מבין את עומק הדברים

אין העולם מתקיים אלא על הריח, שמריחים למטה.  כי בשעה שיוצא השבת, והנפש יתירה, שאדם קונה בשבת, מסתלקת, ונשארים נפש ורוח של האדם מפורדים ועצובים, בא הריח הזה, שממשיכים אותו ע"י ריח ההדסים, והנפש והרוח מתקרבים על ידו זה אל זה, ושמחים. הפעולה החיצונית היא גירוי לחיבור פנימי. הריח רומז על החוכמה. בניגוד לדבר גשמי מורגש, הריח מייצג משהו מעבר, רוחניות חדשה, ותפיסת חיים חדשה.

אין תגובות

להגיב