הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא לד-לה | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא לד-לה | השקפה | שיעור 10

האזינו אדרא זוטא לד – לו   10

אבא ואמא שהם חו"ב

 

התיקונים הנלמדים כאן הם לצורך הורדת החכמה/השפע בצורה מתוקנת כדי למנוע שבירה של הכלים. בנוסף לתיקון צורת המחשבה לשורש אמוני, נדרשים כעת תיקונים כדי להוריד את המחשבה מהכח אל הפועל, אל הלב.

המחשבה בנויה על יסוד של שורש של רצון. כך באותיות שם הויה, השורש שהוא קוצו של האות יוד, הוא האמונה שיש בורא. היוד עצמה היא כבר האמונה שיש נברא.

לספירת הבינה שני כובעים. עם החוכמה בעלה היא אישה, ועם הבנים היא אם, ולכן כאישה נקראת בינה וכאם נקראת תבונה. כך צריך האדם את שתי הבחינות, האחת כדי להיות מחובר למחשבה אֳמוּנִית מופשטת, וכן להיות מחובר למחשבה פרקטית.

 

אין תגובות

להגיב