הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית סא-סג | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית סא-סג | השקפה | שיעור 20

בראשית זוהר חדש נח – ס שעור 20

יהי מארת ברקיע השמים

מארת היא לשון קללה, זוהמה שהיא שאלת הרשע זו היא מה, שאינו שואל על עצמו, אלא שואל מה העבודה הזו לכם, ובכך מוציא עצמו מהכלל, מהאמונה.

אמונה צריכה להיות שלמה, ואילו הנחש, לשון ניחוש, מטיל בה ספק. בכך מפריד הוא בין המשפיע למקבל, בין השמש ללבנה, אשר החיבור ביניהם הוא אמוני.

המלכות היא האני של האדם, ורואים שכל החשבונות נעשים על ידו, ודרך האני הזה הוא כיצד הוא תופס את המציאות, כאשר מוטבע בו רצון לקבל, עליו הוא צריך להתגבר באמונה.

הנוצרים עושים חשבון לפי השמש, המוסלמים לפי הלבנה, ואין מדובר על חישוב זמן גשמי, אלא החשבון הוא נפשי, איזה חלק מהאמונה משיגים בכל זמן.

מה יצא לי מזה הוא חשבון של השמש, והחשבון של היהודי הוא השאלה כיצד להתחבר לכלל, לעליון. ולכן בכל מפגש עם המציאות בודק כיצד יכול הוא להתאמן, לרכוש אמונה מהמקרה.

חשבון מתחיל במקום בוא ישנו חיסרון להארת חכמה, והראשונה להרגיש בחסרון היא מדרגת ישסו"ת ולכן בה מתגלה חכמה כדי להשפיע למלכות.

החשבון הוא לתבנית מחשבה כללית האם התבנית היא שלילית כמו אצל אומות העולם שבודקים מה אפשר לקבל. תבנית המחשבה היהודית של המלכות בודקת איזו אמונה ניתן לרכוש מחשבון זה. הלבנה שהיא בחינת חידוש, חודש וגם האמונה היא חידוש מתמשך ובלבנה מחפשים את הלובן העליון, החסד.

הנחש הרע שניתנה לו אחיזה בקדושה שהטיל זוהמא ועשה פירוד שלא ישמש השמש בלבנה היי בין ז"א שנק שמש ובין המלכות שנק לבנה. מארת פירושו קללות וע"כ גרם בהסתה שלו לחטא עץ הדעת שהתקללה הארץ שכתוב ארורה האדמה בעבורך.

 

בראשית זוהר חדש סא – סג שעור 20 21

עשר ספירות בלימה

 

מסגרת המחשבה הנכונה היא האמונה והכוח שבא מהכתר, מהעליון.

בלי אמונה לא ניתן לייחד קו שמאל וימין, כאשר רק דרך קו אמצעי ניתן לקבל הארה.

אמונה היא הכח לוותר על כל ההשתוקקות העצמית ולקבל את האור ממקור עליון, כהשראה עליונה למעלה מעולם זה. האומנות היא בניית קו אמצעי לכלול שמאל בימין. הבלימה היא כח אמוני המציין כאן את הגניזה שמאפשר את הבניה של הספירות

אין תגובות

להגיב