039- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קיח-קכ שיעור השקפה

039- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קיח-קכ שיעור השקפה

שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי קיח-קכ

וַיְבָרֶךְ אֶת-יוֹסֵף

כשבאים לברך, יש להקדים ולברך את השם יתברך תחילה.

למעשה הקב"ה לא צריך את הברכות שלנו, שהרי אין לנו כלל מה לתת לנו, אלא וודאי שזו האמונה הראשונה שיש ליהודי, שיש לברך את השם שהוא הכלל, שכל הפרטים נובעים ממנו – ושום פרט לא קיים בפני עצמו, אלא כחלק מהכלל – שהוא השם יתברך.

פרט יכול לקבל ברכה בהתאם לקשר שלו לכלל. אין חברות פרטית. חבר לשון חיבור קיים רק אגב השיוּך למטרת הכלל.

יש להיזהר מהס"א שפועל בשלבים. שלב ראשון הנחש שבאדם מטמא, שלב שני גובר עליו, ואז גורם למוות לו ולדורות אחריו. כפי שמזהירה הגמרא (מסכת שבת קה) "כך היא אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד". הס"א מושל על האדם שאינו שומר על הברית, על האמונה.

קשר אינטרסנטי, בטומאה נראה לכאורה כדבר טוב, אך סופו פירוד. המושג אלה בא להצביע על זיווג שאינו אמיתי. הנחש שבתוך האדם מבקש קשר לסיפוק אישי, וזיווג זה יוצר פירוד של שנים, שיותר גרועים מהאחד. לכן יבדוק אדם האם החיבור שהוא עושה בנפשו אמיתי שמביא לאחדות הרצונות, או לא, שאז כל רצון יפעל בכיוון אחר.

כאשר פועלים את הרצון על מנת להשפיע – אז שומרים על הברית. אלה – זה הרצון לקבל. מי זה הרצון להשפיע – יחד שם אלוקים. מכאן שמי שפועל את הרצון לקבל (אלה), אך על מנת להשפיע (מי) – פועל בקדושה.

אין תגובות

להגיב