001- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – א-ג למתקדמים |☆...

001- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – א-ג למתקדמים |☆ תגיות: קנאת סופרים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה א – ג

מִי זֹאת הַנִּשְׁקָפָה כְּמוֹ שָׁחַר

 א) דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה  מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי. רבי חייא פתח: כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ  יִשְׂרָאֵל, לִסְגֻלָּתוֹ. כמה אהובים הם בני ישראל לפני הקב"ה, שרצה בהם ורצה להתדבק בהם ולהתקשר עימהם, ועשה אותם עם יחיד בעולם  שיש בהם אחדות ואין עוד עם כזה. דומה הדבר לבחינת ראש שהוא יחיד ומוביל לכל הישות של האדם, דהיינו לכל הגוף, כך ישראל הם העם היחיד, דהיינו הכלל המוביל את הפרטים שכתוב: וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל, גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ, והם רצו בו והתקשרו בו. כמ"ש: כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ, וכתוב: כי חלֶק ה' עמו. ונתן לשאר העמים שרים מושלים עליהם, והוא לקח לחלקו את ישראל. יש הבדל בין הכוחות המושלים בישראל לבין הכוחות המנהלים את העולם. היה יכול השם יתברך לבנות בעצמו את בית המקדש, אלא כשעם ישראל עושה זאת, זוכה בעצמו לדרך ההתקשרות.

ב) רבי שמעון פתח: מִי זֹאת הַנִּשְׁקָפָה, כְּמוֹ-שָׁחַר: יָפָה כַלְּבָנָה, בָּרָה כַּחַמָּה–אֲיֻמָּה, כַּנִּדְגָּלוֹת. מי זאת, הוא סוד שני עולמות המתחברים יחד, כמ"ש: מן העולם ועד העולם, שהם בינה ומלכות. מ"י, מדרגה עליונה למעלה, ההתחלה העומדת לשאלה, בינה, כמ"ש: שְׂאוּ-מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי-בָרָא אֵלֶּה אלה – זו"ן. "זאת", מדרגה תחתונה למטה, עולם התחתון, מלכות. שתיהן שתי עולמות בחיבור אחד בקשר אחד ביחד, ע"י עליית המלכות לבינה, שמשום זה השיגה המוחין דבינה דהיינו כוח ההשפעה, מוחין ממש יהיה לה כשתגיע לגדלות. מ"י – ישסו"ת, השפעה המראה את אלה, דינים מטערין ממנה. המלכות בטבעה רצון לקבל, ובעלייתה התכללה בבינה בצמצום ב' כרות בנעמי.

ג) הַנִּשְׁקָפָה היינו כאשר שתיהן מתחברות כאחת, המלכות נשקפה כמו שחר. כלומר, כשהשחר רוצה להאיר. ואח"כ, יפה כלבנה, המלכות מאירה כלבנה, שאור השמש, ז"א, מאיר בה. ואח"כ, ברה כחמה, כאור השמש, כשהלבנה עומדת במילואה, שמלכות פב"פ עם ז"א, המכונה שמש. איומה כנִדגָלות, חזקה להגן על הכול, כי אז יש לה שלמות וגבורה לעשות חיל. מלכות שלא התכללה בבינה אינה מאירה כלבנה.

ד) המלכות מקבלת כוח, מוחין מעולם העליון, מבינה, ע"י יעקב איש תם, שחיבר אותם יחד כוח חיובי ביעקב, אך יכול להיות גם כוח שלילי, שע"י העלאת מ"ן העלה המלכות לבינה, והתחברו זו בזו. חיבר אותן יחד למעלה, שהבינה קיבלה צורת המלכות קיבלה מיעוט דהיינו רצון, יכולת, כלי וע"י כך יכולה להיות נתפסת ע"י התחתון, היא הבינה התודעה של האדם, לאה. וחיבר אותן יחד למטה, שהמלכות קנתה צורת הבינה, רחל שקנתה כוח הנסתר הזה מלאה. יעקב חיבר את העולם המופשט העליון עם העולם הפראקטי הזה. ומשם יצאו י"ב שבטים קדושים, כעין של מעלה, כמו י"ב הבחינות שיש במלכות של מעלה. יעקב, שהיה שלם, הביא אהבה בשני העולמות, שנשא שתי אחיות לאה ורחל, שני עולמות בינה ומלכות. שאר בני אדם, שעושים כזאת שלא ע"י קו אמצעי, הם מגלים עריות השפע לקליפות למעלה ולמטה, וגורמים שנאה בשני העולמות, וגורמים פירוד בין ז"א ולאה ובין ז"א ורחל, כי מחזה ולמעלה הוא מזדווג עם לאה, ומחזה ולמטה עם רחל. כמ"ש: וְאִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ, לֹא תִקָּח לִצְרֹר, שנעשו צרות ומלאות שנאה זו לזו. במזרח מנסים בטעות לפעול רק את הבינה, ובמערב רק את המלכות. לכן אל לו לאדם לנסות לחבר עליונים ותחתונים מדעתו. אין שום דרך לעשות חיבור בין הנסתר לנגלה אלא ע"י התורה.

ה) מהו הפירוש, ותקנא רחל באחותה? אם הכתוב מדבר בשני העולמות, לאה ורחל, שהן בינה ומלכות, שנכללו יחד, איזה קנאה יש כאן? כי עולם התחתון, רחל, כל חשקה להיות כעין עולם העליון, לאה, שהיא בינה, ולרשת מקומה. במקום אחר, יש קנאת סופרים תרבה חכמה. וכאן יש ג"כ קנאת סופרים. משום שיש ספר וספר, או"א, שמהם נמשך החכמה. ע"כ ע"י קנאה באלו הסופרים, מרבים המשכת החכמה אצלם. קנאת סופרים דהיינו קנאה בצורה היא הקנאה הראויה, שהעולם התחתון המגולה, ירצה להידמות לעולם העליון הנסתר, כך גם בבחינת לימוד התורה. וודאי שאם רחל אינה מקבלת כוחותיה מלאה, מהנסתר, הרי היא פוגמת. רחל עצמה הסכימה לתת סימני הגלוי, של התורה הגלויה כדי ללמוד מזה את הסודות העליונים. לאחר מכן המגולה צריך לרשת את הנסתר. לקנא בצורה ראוי, לקנא בחומר לא.

ו) ועכ"ז יעקב לא השלים להם כראוי, שאר בני העולם גורמים שנאה ופירוד ומגלים עריות חוכמה בלי חסדים שלמעלה ושלמטה. כי בזה יש העריות של אמא ובתה, בינה ומלכות, שתי אחיות והן אישה ובתה כאחד, משום שהן באחווה ובאהבה ובחיבור של הרצון. ונקראות ג"כ אם ובת, משום שבינה נקראת אם והמלכות בתה. מי שמגלה ערוותן, הדינים שבהן, אין לו חלק לעוה"ב, בינה, ואין לו חלק באמונה, המלכות. אף שיעקב לא השלים את כל התיקון אלא רק את מצב הקטנות כמו ז"א דאצילות שתוקן בו"ק, נשארה עבודה לבניו להשלימה.

ז) כי יעקב בחר לו יה. התדבק למעלה באו"א באור החסדים שבהם, הנקראים יה. כיוון שהשלים הכול ונקרא ישראל, אז, ישראל לסגולתו, למלכות, הנקראת סגולה, שאז לוקח הכול בימין ושמאל, למעלה באו"א, המאירים חסדים, ולוקח למטה בישסו"ת, המאירים חכמה. ונשלם בכל, בחכמה ובחסדים.

תגיות: קנאת סופרים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה א-ג
1. מדוע רבי חייא מדבר על חשיבות עם ישראל כדי להסביר את לקיחת התרומה לבנית המשכן?
2. הסבר במה מוסיף רשב"י לרבי חייא בכך שמפרש את הקשר בין המגולה לנסתר בבחינת לאה ורחל?
3. הסבר כל אחד מחלקי הפסוק עפ"י רשב"י "מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות?
4. מהי הדרך וע"י מי ניתן לחבר בין העליון לתחתון, בין הנסתר למגולה, עד כדי שכל דרך אחרת או אדם אחר, כל חיבור כזה הוא בבחינת גילוי ערוה?
5. במה קנאתה של רחל בלאה שונה מהצרות המודגשת בכתוב "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור" ומה זה מלמד אותנו על לימוד התורה?
6. מהו ישראל לסגולתו בשונה מבחינת יעקב שלא השלים את התיקון כראוי?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב