052- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנד-קנו למתקדמים I בית...

052- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנד-קנו למתקדמים I בית מקדש, כלי משכן, אות ט'

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנד-קנו
1. מדוע בית המקדש לא נבנה במקום האות ט'?
2. להיכן נותנת ה-ט' חיים ולהיכן אינה נותנת וכיצד זה קשור לבית המקדש?
3. במה שונה האות ק' מהאות- ה' ועל מה מצביע שינוי זה?
4. למי נותנת האות- ק' חיות למי האות- ט' ולמי המפתחא?
5. מהיכן מתקבל אור לעולם הבא?
6. מדוע אותיות ח' ו- ט' לא היו כתובים באבני שהם ואבני מילואים?
7. מדוע נבחר בצלאל לבנות את כלי המשכן?
8. מיהו בצלאל שבך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב