093- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעז-רעט למתקדמים I תגיות:...

093- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעז-רעט למתקדמים I תגיות: הכּוֹכָבִים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רעז – רעט

הכּוֹכָבִים

יש באדם מחלוקת נפשית בין דרום לצפון, בין קו ימין לקו שמאל,  בין השפעה לבין דין. כאשר פועלים בקדושה, המחלוקת הנפשית מתאזנת בקו אמצעי במזרח. לכן על האדם להיות בשמירה, שכאשר מופיעה אצלו מחלוקת יפעל שהנקודה הפנימית האמונית היא שתשלוט, בלי לתת לצד אחד מהקוים לשלוט.

יהודי לא מאמין בכוח הכוכבים, שהם רק שליחים של הקב"ה לנהל את הטבע, ולכן אין לפנות אליהם כלל. כלב תוקף את המקל שמכה בו במקום לפנות למי שמחזיק במקל.

תתמה) בכל אלו הכוכבים היוצאים מרקיע, מתערב בהם כוכבי לילה, ונוצצים ולוהטים ושולטים בעוה"ז, מהם שולטים על נחושת. ומהם על זהב ירקרק, ומיתקנים וגדלים על כוחם. הכוכבים שמאירים שולטים על הנמצא בטבע. כאן מזכיר זהב ונחושת, מקביל לקרסי המשכן.

תתמו) אלו הכוכבים שולטים בכ"ה (25) וחצי נקודות של הלילה, שהם רגעי השעה, ואלו מגדלי נחושת, ואלו אדומים ולוהטים ונוצצים, וכשהם מושיטים ג"פ התנוצצות לצד מזרח, או ה"פ או שבע, מלכי העמים יבואו על צד ההוא, וכל העושר והזהב יסתלקו מצד ההוא. ואם ההתנוצצות הוא פעם אחת, ב"פ, ד"פ, ו' פעמים, בזה אחר זה, אימה ופחד ייפול וישרה על צד ההוא. ואם ההתנוצצות דופק ושוקט, דופק ההתנוצצות ושוקט, תתעוררנה מלחמות ולא יעשו, כי בזמן ההוא יש התעוררות לפני הקב"ה בממוני העולם השולטים על שאר העמים. וכן כעין זה בצד האחר, מערב. נקודת המנעולא נחלקה, לכן יש 25 וחצי

אלו שבצד דרום כוללים ג"כ אלו שבצד צפון, להיותם ב' מחברות, אחת בת חמש יריעות לדרום ואחת בת שש יריעות לצפון. וכשאנו מחלקים ביניהם החמישים קרסים, נמצאים כ"ה קרסים לצד דרום וכ"ה קרסים לצד צפון, אמנם גנוז בהם נקודת המנעולא, שהיא מלכות דמדה"ד הגנוזה בין שניהם, וע"כ נבחן שהנקודה נחלקה לב' חצאים, חציה לדרום ויש בדרום כ"ה וחצי נקודה, וחציה לצפון, ויש גם בצפון כ"ה וחצי נקודה.

אם תחולק שליטת ק' (100) הכוכבים לי"ב שעות הלילה, יהיו נ' (50) בדרום וצפון עד חצות, להיותם ב' קווים ימין ושמאל הלילה, ונ' במזרח ומערב, שהם קו אמצעי, מאירים מחצות ולהלאה. ואלו חמישים הכוכבים בדרום וצפון, מתחלקים בשליטתם לב' חלקים, שבכל אחת כ"ה וחצי נקודות. הם מאירים ברגעים של השעה, באופנים שונים בזה אחר זה. ואלו מגדלי נחושת, מצד דרום, אדומים מכוח הדין. כשהכוכבים בדרום, השולטים בכ"ה וחצי נקודות, עם הארת המנעולא, מושיטים ג"פ התנוצצות, מג"ס חג"ת שבהם, אשר בת"ת שבהם הוא מקום המנעולא להיותם בחינת ג"ר של הרקיע, והתנוצצות הזה מגיע לצד המזרח, קו האמצעי, הו"ק של הרקיע, ששם מקום הארת החכמה, העושר והזהב, כל העושר והזהב יסתלקו מצד ההוא כי בכל מקום שמגיע התנוצצות המנעולא תכף מסתלקים משם כל האורות והמדרגה ננעלת. או ה"פ, שחמש הוא הוד, ששם משכן כל הדינים. או שבע, מלכות, ששם מקום הדינים בעצם.

ונאמר, ואם ההתנוצצות הוא פעם אחת, ב"פ, ד"פ, ו' פעמים, בזה אחר זה. התנוצצות אחת הוא חסד. שתיים הוא גבורה. ארבע הוא נצח. שש הוא יסוד. וכיוון שחסר שם ת"ת, והוד ומלכות שהם מקומות הדין, ע"כ אימה ופחד ייפול וישרה על צד ההוא, שאע"פ שמקומות הדין לא התנוצצו, עכ"ז יש בהם התכללות מהדינים, וע"כ ייפול עליהם אימה ופחד, אבל האורות לא יסתלקו. ואם ההתנוצצות דופק ושוקט, דופק ההתנוצצות ושוקט, זה מורה שהדין דמנעולא אינו נקלט שם, כי ע"כ מתנוצץ ודועך, וזה אינו מפיל אפילו פחד ואימה, אלא זה מורה, שהדין עתיד לקלוט בהם ויהיו מלחמות, אבל עתה עוד לא נעשו. כי מורה, שיש רק התעוררות לעשות הדין בממונים של העמים, אבל לא עתה. וכן בס"א, בצד מערב, אם התנוצצות כ"ה וחצי נקודות תגיע שמה. יהיה שם ג"כ כמו בצד מזרח. ומשמיענו בזה שאע"פ שהמנעולא גנוז בדרום וצפון, מ"מ אינו פוגם שמה להיותו שם למטה מהן, ואין הדין פוגם מלמטה למעלה, ועיקר הפגם הוא משם ולמטה, למזרח ומערב, כל עוד שאינו גנוז כהלכה.

תתמז) והכול הוא ברשותו, והוציא את עמו הקדוש מכוח ורשות הכוכבים והמזלות, משום שהם אלוהים אחרים, ולא באלה חלק יעקב, כי אם ביוצר הכול הוא חלקו. שהעמים עכו"ם, מקריבים קורבנות אל הכוכבים להסיר הדינים מהם, כמו שאין מושל עליהם ויכולים להשפיע ככל אשר יחפצו. אבל ישראל אין מאמינים בכוחות הכוכבים, ואינם פונים אליהם, אלא ליוצר הכול שוודאי הוא יתברך מעליהם, שהוא מסדר המערכות ומפעיל אותם כחפצו. ישראל אינם מסתפקים בכוח השליח התחתון, שעבודה אל הכוכבים היא עבודה זרה, שאין לעבוד אלא להקב"ה ישירות. וכפי שמלמד הבעל שם טוב הקדוש: אין מזל לישראל, דהיינו ישראל מעל המזל שתחת השמש. ישראל הם מעל המזל בתנאי שמשכילים לוותר על כוחות המדע והגשמיות ומפנימים שאין עוד מלבדו . כל עבודה שאינה ישירות למען שמו יתברך היא עבודה זרה. יש להבין שהכן יש בכוכבים כוח, זהו לא כוח אמיתי, אלא זהו מקל שיש מי שמחזיק בו.

תתמח) יש רקיע למעלה על כל אלו הרקיעים, הרקיע דבינה, למעלה מז' רקיעים, חג"ת נהי"מ, שעליו כתוב: מבטן מי מדרגת הבינה יצא הקָרַח, והוא נסתר וגנוז, וחותם טבעת המשכן, משכן העליון, בינה, וחותם טבעת, מלכות דמדה"ד, הגנוז ברקיע הזה, שהיא גורמת לו להיות נסתר וגנוז ולא ידוע. ורקיע הזה נקרא, חדר המשכן, החדר של משכן העליון, וברקיע הזה יש כל אלו מאה החלונות, שמצד זה ומצד זה, שממנו הם נמשכים לרקיע הג' שלמטה, והוא אוחז כל אלו הסדרים של משכן התחתון, המלכות. שישה חלונות גדולים מכולם, חג"ת נה"י, ואחד סתום, כנגד חותם הטבעת, שהוא המלכות דמנעולא, השולט עליהם, המעלימה ומכסה אותם מהשגת התחתונים.

תתמט) חלון אחד, משבעה חלונות הגדולים, נקרא חלון זוהר, חסד, ובו יוצא כוכב אחד הנקרא לחכמים, יד, וזהו כוח ההיתוך המתיך למטה, להוציא הדינים שבו, בשליטת יהודה, ולא שיש לו חלק בו, כי אין לשבטי ישראל חלק ונחלה בכוכבים, לעבוד אליהם, אלא ששבט יהודה שולטים על דינים האלו ולא הם עליו. אדם שלא פועל לשלוט על הכוחות שבנפשו, אז הכוחות שולטים עליו ואז היצר יכול לגבור עליו, כלומר מי שלא הולך בדרך השם, הכוכבים/המקרים ישלטו עליו.

תתנ) וכשהיטו בני יהודה דרכם מאחר הקב"ה, והלכו לדעת אחר חלון הזה וכוכב הזה, ואמרו שהוא היד המנצח לשאר העמים, שכתוב בו, ידך בעורף אויביך, והלכו אחריו ועבדו לו בשימוש ועבודה, כמ"ש: ויעש יהודה הרע בעיני ה'.

תתנא) כוכב הזה כשיוצא הוא פושט יד אחד, חסד, יד ימין, בחמישה אצבעות חג"ת נ"ה שבו, ומאיר ומתנוצץ באותו החלון. בעלי הקסמים והכישוף יראים ממקום זה, משום שבשעה שזה שולט, כל הקסמים והמכשפים מתבלבלים והכישוף אינו מצליח בידיהם. כי יד ימין שהוא חסד, קו ימין הנמשך מנקודת החולם, שבה הייתה עליית המלכות לבינה, וע"כ דין המלכות הזו שעלתה שם מבלבל המכשפים, שהם נמשכים מקו שמאל, וכל מעשיהם מהארת קו שמאל. הצלחת הקוסמים אקראית מפני שאינם יודעים שורש האמת.

תתנב) כיוון שרקיע הזה הוא נסתר בבינה, איך יודעים אותו המכשפים עד שיתבלבלו ממנו? אלא שיש להם סימן בחיצוניות הקדושה, שמשם יודעים שכוכב הזה שולט, והם יראים תמיד ממנו, והקסמים והכשפים אינם מצליחים בידיהם. וע"כ יש זמנים אנשים מצליחים בו ויש זמנים שאינם מצליחים בו. ומשום זה מתמעטים בעלי הקסמים והכישוף מהעולם, מפני שאינם יודעים השורש, כשרואים שהכישוף אינו מצליח בידיהם. וע"כ המכשפים הראשונים היו יודעים השורש, שמסתכלים בסימן ההוא שבחיצוניות הקדושה שהיו יודעים.

תגיות: ישראל מעל המזל

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רעז-רעט
1. כיצד מתחלקים שליטת הכוכבים לדרום צפון ומזרח מערב?
2. אילו כוכבים מגדלים את הנחושת ומדוע?
3. מהיכן אנו לומדים שהכוכבים אינם שולטים על עם ישראל אם ישראל הולכים בדרכי ה' ית'?
4. מיהו הרקיע דבינה ומה תפקידו?
5. מיהו רקיע החסד ומה תפקידו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams