094- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפ-רפב למתקדמים I תגיות:...

094- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפ-רפב למתקדמים I תגיות: הכוכבים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רפ – רפב

הכּוֹכָבִים

בניגוד לעובדי כוכבים ומזלות, לישראל פוטנציאל להיות מעל המזל והכוכבים כאשר מכוונים כראוי להתחבר לבורא. הכוכבים מאירים דרך "חלונות" בהשפעה והשפע הטובים כאשר האור מגיע בקו אמצעי. כל חלון כזה מאיר דבר מיוחד לחיוב או שלילה לפי תיקונו. וכן כך בנפש האדם ישנן מספר סוגי תודעה, לפיהם האדם שופט את עולמו ומנהל את מחשבותיו. כשאדם יודע לפנות ישירות לקב"ה, אז יכול הוא להשתמש גם ביתר הכוחות, בתנאי שברור לו שהם רק אמצעי ולא מקור הכוח.

תתנג) חלון השני גבורה, נקרא חלון הציפורן, משום שהוא כעין הציפורן. קו השמאל המכונה ציפורן. ובו יוצא כוכב אחד, הנקרא לחכמים צפעון, מפני שהוא שולט בשליטת דין חזק, בראש וזנב שלו, וכמו צפעון אורב להרג. דינים הקשים של קו שמאל דבינה הנמשכים למטה, כל עוד שאינו מתייחד עם קו הימין, נקודת השורוק.

תתנד) מחלון ההוא יוצאים למטה שש מאות אלף ריבוא רוחות השולטים על ציפורני בני אדם בשעה שהם נזרקים בגלוי, בזה עושים כשפים וקסמים כל אלו היודעים בהם, בעת ההוא שכוכב הזה שולט, כל אלו הזורקים ציפורניהם או עושים כשפים בהם, גורמים מוות לכל העולם. והכשפים שהם עושים מצליחים בידיהם. יש להיזהר לא לזרוק את הציפורנים שגוזזים, ישנה גם סכנה לאישה הרה שחלילה תפיל אם תבוא במגע עם ציפורנים גזוזות.

תתנה) חלון הג', ת"ת, חלון החושן. ובו יוצא כוכב אחד ונקרא נוגה הנר. התנוצצות הנוצץ ועומד על כל רוח, ומנוחה והצלה בו. להיותו קו אמצעי המייחד ימין ושמאל יחדיו, ומסיר בזה כל הדינים שבהם, אין בו קטרוג כלל, כשהוא שולט, כל נחת וכל אור שולט בעולם, ושלווה ושובע וכל טוב שולט בעולם.

תתנו) חלון רביעי, יסוד, חלון גביע, משום שבו מתקבל והוא משפיע היין, הארת השמאל הממותק בימין, אל המלכות, ובו יוצא כוכב אחד שנקרא לחכמים, אשכול הכופר, משום שכך יוצא ומאיר כמו אשכול, נוצץ ניצוצות כענבים באשכול הכופר. בזה, התעוררות הרחמים מתעורר בעולם. מרחיק הדינים ומקרב הרחמים, ותולדות רבות מתרבות בעולם, ובני העולם אינם מקפידים בשעה שנצרכים זה לזה. שלום ושמחה מתעורר בעולם. נקודת השלום והיחד שמתעוררת בעולם מגלה את הנאמנות ומרחיקה את הדינים. מקרבת את הרחמים בהמשכת בחינת הת"ת וקשור בה בקו אמצעי.

תתנז) חלון החמישי, נצח, הנקרא באר ע"ש הכוכב היוצא בו, שנכנס ויוצא ושואב השפע כמו דלי מהבאר, ואינו שוקט לעולם. בכוכב הזה, לא יכלו חכמי הלב לעמוד עליו בדרך האמת, משום שאינו עומד במעמד ואינו שוקט לעולם. וע"כ נדחקו חכמי הלב לעיין במקום הזה ולדון דין.

כי נה"י הם ג' קווים, ימין שמאל ואמצע, שמבחינת מחזה ולמטה, ונמצא נצח שהוא קו ימין כמו החסד, ונמשכים מנקודת החולם, כמו שנאמר אצל חלון החסד. וע"כ יש בו כוח הדין של המלכות המעלימה ההשגה ממנו. אמנם מחמת זה הוא דבוק באור החסדים שהולך ושואב כדלי מן הבאר, ואינו נפסק ממנו לעולם. הימין שמטה מחזה, בו יש את כוחות ההמשכה מלמעלה, לכן לא רואים בו רק את כח החסד

תתנח) חלון השישי הוד, הנקרא נוגה, ויוצא בו כוכב אחד הנקרא גזרון, משום שבשעה שזה שולט, עומד העולם בדין, בכמה גזרות ובכמה עונשים, קו השמאל שמחזה ולמטה, כמו הגבורה, ונמשכים מנקודת השורוק, שהדינים החזקים נמשכים ממנו, כמו בחלון הגבורה. ובכל יום ויום מתחדשים גזרות על העולם, ועד שלא נגמרו דינים אלו, מתחדשים דינים אחרים. וכוכב הזה אינו שולט כל כך בעולם. מצד התיקון הוא התיקון הגדול שמתקן את כל הפרטים שהוא מחתך ומוריד את כל המיותר בעולם ומקדיש אותו לאמת

תתנט) אבל סמוך לימות המשיח, ישלוט החלון עם כוכב הזה על העולם, וע"כ ישלטו חיות רעות על העולם ויתחדשו מיני רע זה אחר זה, וישראל יהיו בצרה. וכשיהיו נדחקים בחשכת הגלות, אז יאיר להם הקב"ה את אור היום, הגאולה, ויקבלו קדושי עליונים את המלכות, ויתבטל המלכות מיד העמים עובדי כוכבים וישלטו עליהם ישראל. ויתקיים הכתוב: והיה אור הלבנה כאור החמה. כשיבנה בעזרת השם המקדש היסוד יאיר למלכות

תתס) ואז חלון השביעי, המלכות הנעלמת, מנעולא, יפתח בכל העולם ונקודת המנעולא תאיר, שיתבטלו ממנה הדינים דמסך דצ"א. והכוכב שלו הוא כוכב של יעקב, וזהו שאמר בלעם, דָרך כוכב מיעקב, וכוכב הזה יהיה מאיר ארבעים יום. וכשיתגלה מלך המשיח, ויתקבצו אל מלך המשיח כל עמי העולם, אז יתקיים הכתוב: שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams