019- הדף היומי בזהר הסולם – צו נח-ס שיעור השקפה

019- הדף היומי בזהר הסולם – צו נח-ס שיעור השקפה

צַו  נח- ס

שְׁתֵּי אִשׁוֹת  

אש היא בחינת ההתלהבות מצד התחתון או העליון, ושניהם באדם, התלהבות רוחנית והתלהבות מעשית. היצר הרע גורם להתלהבות מדברים פסולים וממנה יש להיזהר. כמו כן יש אש טובה, אך היא שורפת כשיש מום כמו מחשבה זרה וכדומה. כדי להגיע לשלמות בשם הויה, צריך את האות יוד – אבא, ה – אמא, וו הבן, ה אחרונה הבת. ה אחרונה היא הקרבן שיש להביא למען הקשר ולא מטעם התאווה האישית.

ומשום זה אין האדם שלם, אלא בבן ובת מפני שהוא צריך את כל הבחינות כדי להשלים מ"ב הבנוי משם הויה מלא עם המילויים שבו.

אין תגובות

להגיב