הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רב-רד | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רב-רד | השקפה | שיעור 68

פנחס רב – רד שעור 68

על פי הגורל

באדם רצונות רבים, והשאלה כיצד מחלק הוא אותם בין החסדים לגבורות. מלמד כאן כיצד לוקח האדם בנפשו את מציאות הגורל, שזו בחינה למעלה מהדעת, כיצד יחלקם בין חסדים לגבורות כדי לבנות איזון נכון לנפשו. מלמד באילו נחלות, חלקים בנפש יקבע כיצד לבטא את התכונות הנפשיות שבו.

עבודת השם בלילה היא רכישת האמונה, שבעזרתה ניתן לעשות את החלוקה באבן הספיר, המקום הנפשי של הבנה לקביעה באילו רצונות לשים גבול, היינו גבורות ובאילו רצונות לפעול חסדים, בהתפשטות.

כאן נבחן האדם מה הוא עושה עם התעוררות ההשתוקקות, האם ינצל אותה לחיבור לבורא, ובכך רוכש אמונה המאפשרת לו לחלק נכון את הרצונות, או שמפנה את ההשתוקקות לתאוותיו.

אין תגובות

להגיב