הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא יג-טו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא יג-טו | השקפה | שיעור 3

האזינו אדרא זוטא יג – טו   3

ג ראשים דעתיקא

 

האמונה היא הנותנת שמחה ולא קבלה לרצון לקבל.

הזוהר מלמד שרגש אינו נגרם בכלל מעשה, אלא בגלל המחשבה, הגם שאינה מודעת תמיד. כמו כן ידיעה היא סוג של הרגשה, וכאן מלמד על שורש המחשבה הנובעת מחכמה ומעליה באה האמונה אותה לא ניתן לחקור.

לכל איש נותנים את האישה בדיוק ברמה בו הוא נמצא. יש ואדם מחפש דברים חיצוניים, ואז יקבל בת זוג בהתאם.

אין תגובות

להגיב