הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סז-סט | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סז-סט | השקפה | שיעור 21

האזינו אדרא זוטא סז- סט   21

אוזני ז"א

אברי הגוף מסמלים תיקונים בעולמות העליונים, על הדרך של גילויי המחשבה החוצה. תפקיד האוזניים לשמוע ימין ושמאל, טוב ורע. את אור החוכמה לא ניתן לקבל באופן ישר בראיה, אלא יש להעבירו בדרך הבינה, דרך השמיעה כדי לעבד את הדברים בתודעה.

אוזן ימין היא ביטוי לשמיעה אֳמוּנִית, וכל מה שרואה ושומע בעולם הם חסדים. דרך האוזניים מקבלים, ודרך העיניים משפיעים את הטוב. האדם צריך להחליט ולבחון כל מקרה אם הוא טוב או רע, ע"י בחינת האוזנים. כלומר כאשר בוחן את הדברים ושואל מה מהנה אותי בפרטיות, אז רע, וכאשר בא להכליל את רצונו עם האמונה וההשפעה, אז בוחר נכון.

אין תגובות

להגיב