הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סד-סו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סד-סו | השקפה | שיעור 20

האזינו אדרא זוטא סד- סו   20

העיניים שבז"א

בזמן תיקון החכמה, ההשגחה היא לכאורה בצורה של שכר ועונש, אך האדם צריך להאמין שההשגחה היא מעבר לשכר ועונש.

 

אחת הדרכים להתגבר על הכעס היא לומר שהכל בא מהעליון, שאז החוטם עושה קו אמצעי ע"י שמכניע את הרצון לקבל תחת האמונה וההשפעה.

 

העיניים הם עניין של השגחה והם בחינת חכמה שבאה בשלוש צורות. כאשר בוחן המציאות לפי החוקים העליונים בעולם אצילות שהוא תוכנית העבודה של האדם.

ישנה חכמה גבוהה שלמה שלא ניתן להשתמש בה, כאשר החוכמה שניתן להשתמש בה היא חיבור הפרטיות לכלל. כלומר אל לו לאדם להיות בגאווה גדולה ולומר שהוא יודע מעל רמתו ולומר שהוא מרגיש אך אינו יודע להסביר. חוכמה שבאה מבינה מאפשרת התבטלות.

בבחינת החוטם אחוזים כל הדינים, מלשון חרון אף. כדי להכניע את הדינים צריך ללמוד לוותר ולדחות את האור ולפעול ממטה למעלה. זהו עניין קורבן רצוי שמקריב מעצמו או תפילה בכוונה שמביאה להתקרבות לקב"ה.

ריח ניחוח עולה להשם, האפשרות להרגיש את ניחוח החיים בא כאשר אדם מוכן להקריב מעצמו, לוותר על הפרטיות ולהתחבר בשלמות פנימית לכלל.

תגיות: ריח ניחוח להשם, חכמה

אין תגובות

להגיב