הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית כה-כז | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית כה-כז | השקפה | שיעור 9

כל האור שהתחתון גורם שיאיר בעליון זוכה בו גם התחתון. לכן כאשר הנברא מעלה ביקוש לאהבה, ליתר דבקות בבורא, זה האור/התענוג שיקבל ליחד. ואם מבקש הנאה לפרטיות, אין אפשרות שיקבל.

אין תגובות

להגיב