הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית כח-ל | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית כח-ל | השקפה | שיעור 10

שאלות חזרה בזוהר חדש בראשית כח-ל
1. מדוע קו שמאל דה בינה שיש בו חוכמה נקרא חושך?
2. מה זה גיהינום כיצד הוא מתפרש אצל אדם ומהיכן הוא נמשך?
3. מה הדרך להתגבר כך שמהחושך לא יהיה גיהינום?
4. כאשר ז"א מקבל את הארת החוכמה בבינה מדוע אינו מעלה ריח?
5. אילו ג' גוונים ג' קווים מאירים בימין שמאל ואמצע של האש? ומדוע הם מתפרשים ל-ט' בחינות?

בראשית זוהר חדש כח – ל שעור 10

קו השמאל של ה דהויה

רשע הוא גאוותן המבקש את האור בעל מנת לקבל לפרטיות. כאשר מתעורר רצון גדול לפרטיות, זהו הגיהינום הרודף אחריו, שהרי לא ניתן לקבל את האור לפרטיות, מכאן הדרך קצרה לתסכול ודיכאון.

בעולם הזה לא רואים שהאור הוא חושך, לכן יש לפעול באמונה ולוותר על הפרטיות בה נראה לכאורה אור. ומי שאינו מוותר נמכר לעבד שלא יכול להחליט על גורלו.

על האדם לבנות נפשו לפי התבנית המתוקנת של עולם האצילות בו אין פגם. כאשר משהו לא מסתדר לאדם במציאות, זהו סימן שעליו לחזק את הצד הנפשי שבו. העולם החיצוני משמש כמנוף לכניסה לעולם הנפש. יש להעלות את כל הרצונות לתוך הנקודה הפנימית, האצילות בנפש, כדי לתקנם.

כל תיקון של הדינים והרצון העצמי באים דרך קו אמצעי, כלומר שהשמאל, הרצון לקבל בא ליחד, ופועל ממטה למעלה, בתנועה שמראה שאני מטה בחשיבות ויש עליון מעלי. וכך להגיע לרגש נכון מאוזן ואוהב.

אין תגובות

להגיב