הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מג-מה | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מג-מה | השקפה | שיעור 15

בראשית זוהר חדש מג – מה שעור 15

ספירת היסוד שבאות ו

 

בצד הזכר שבאדם ישנה ההכרה הגבוהה המופשטת, ויש את התודעה שבאה לפעול את הרצון. היסוד, הוא ברית של מחויבות המאפשרת חיבור וזיווג רוחני בין עליון לתחתון. לא כל אחד מסוגל להגיע להויה פנימית זו, אך חובה עליו להתקדם לנקודה פנימית זו.

כשרוצים להרחיק את הס"א ולתקן את המלכות שתהיה ראויה לזווג עם ז"א צריכים לתת מוקש לס"א.  נותנים לו תחילה אחיזה בקדושה חיסרון בבינה, ואז הס"א בטוח שיוכל להפיל את המלכות, אך אז משתמשים בכח הבינה להפילו, שבזה מפילים אותו אח"כ לגמרי.

מלמד בעל הסולם שיש לשים לס"א מלכודת, ע"י שמעוררים את התשוקה ומביאים אותה למקום גבוה, את המלכות, את הרצון לבינה, פעולה שעושה חיסרון בבינה, ואז בכוח הבינה מוותרים לגמרי על הרצון.

כשמעלים את הס"א לבינה אגב עליית המלכות, הוא שמח ובטוח שיוכל לינוק מזון יותר גדול. לבד הס"א לא יכול להתעסק עם הבינה, אך הוא מנצל ועולה עם המלכות שעושה שם חיסרון. אך אין הוא יודע שיש בבינה גם את כח החסדים המכוסים של חפץ חסד.

אותם הדבקים בקב"ה באמת הרצון שלהם מדריך אותם שילכו בעבודתם כפי המתוקן למעלה בעולמות העליונים בסו"ה וילך אברם כאשר צוה אותו השם. ולפיכך כשהם מסתכלים אח"כ ברצון שלהם הם יודעים סודות העליונים כי הם מסתכלים בנטיות שברצון שלהם ויודעים איך נקבעים למעלה סודות העליונים. הרצון של הצדיק מתאר לו בדיוק מה קורה למעלה, וכאשר הוא רוצה משהו, הרצון מותאם לרצון העליון.

אדם יכול לבדוק עצמו האם הוא באמת דבק בהשם לפי הרצון, האם הוא רוצה מה שמתחשק לו או רוצה לעשות רצון השם, תוך שהוא מוותר על הרצון הפרטי. התשוקה האמיתית נבחנת לפי החסדים המכוסים

אין תגובות

להגיב