הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית נח-ס | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית נח-ס | השקפה | שיעור 19

בראשית זוהר חדש נה – נז שעור 19

יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד

 

צריך האדם לראות שמקור האור מחוצה לו, בבינה. וכן ישנו תהליך בו הוא מעבד את האור ולהוליד מזה פירות בליבו ע"י קו אמצעי בלבד.

הבינה עושה פעולות, עליה נאמר תדשא הארץ דשא. על המלכות נאמר תוצא הארץ דשא. הכן יש סדר שבספירות העליונות חג"ת אין אפשרות לגילוי, אך אצלם נעשה העיבור והגילוי הוא במלכות.

כל דבר הנראה בחוץ הוא רק בכח, ועד שלא מתחברים לצד האדם אין אפשרות להוליד פרי בפועל.

השמאל הוא רק פרט שהופך להיות חלק מהימין, הכלל. האות ו עשה בתחילה מחלוקת בין ימין ושמאל, אך גם חיבר בינהם, כלומר בתחילה הדגיש את ההבדל ביניהם, להראות שהשמאל בלי האור הוא יבשה, כך הגוף צריך להתכופף לימין

אין תגובות

להגיב