הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית פב-פד | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית פב-פד | השקפה | שיעור 28

בראשית זוהר חדש פב – פד שעור 28

כל המאריך באחד

 

אדם שמפחד ידע שליבו לא שולט על ההתרחשות. בקריאת שמע יש לכוון להוריד אל הלב את כל ההשארה העליונה, של כל החוקים, ודרך זה עובדים. תפקיד האדם לייצר כלי אמוני לקבלת ההטבה השלמה.

בקריאת שמע חייבים לקבל עול מלכות שמים, להשיב אל הלב שכל הכוח מתקבל מהעליון, האות א אלופו של עולם, עובר דרך חכמה ובינה, עובר דרך שש קצוות של המרחב הנפשי, ואז ללב.

כדי למשוך חכמה למלכות, מאריכים באות ד של קריאת שמע, שזו כל התכלית של קבלת האור, שהבן יורש הוא כדי לתת למלכות, והשבות אל לבבך.

האות א היא בציור שלשה קווים, י עליונה, ו פרסה ויוד תחתונה. בתחילה הייתה הפרסה, האות ו במצב מאוזן, ואחר כך קו אלכסוני המאפשר לתחתון לעלות ולהתקשר בעליון, ולעליון לרדת לתחתון.

הכלל של חותם ונחתם מלמד שכל מה שיש בתחתון (בנחתם) התקבל מהעליון.

הבת אינה יורשת, אלא שיש לה מזונות מהבן, מפני שהבן הוא כנגד העליון, הוא יורש כדי לתת לבת, והיא כנגד התחתון. באדם אחד הבן הוא בחינת צד ההשפעה, והבת קבלה. היא בחינת הלב, ואדם לא יכול לתפוס ישירות ללב, אלא האור צריך לעבוד דרך הבן המשפיע, מאחר והוא בשיווי צורה לתבונה. התכלית היא לא לקבל ידיעה לשכל, אלא והשבות אל לבבך.

אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל.  העולם לשון העלם, לכן האדם נבוך ולא מבין מה קורה. כדי להבין מה קורה בעולם התחתון, הנחתם, יש ללמוד את החוקים בחותם, בעליון. לא ניתן לתקן את הגשמיות, התיקון הוא נפשי פנימי.

ישנו סדר בעולמות, הכל נברא בתבנית חותם ונחתם, וגם כאשר משהו נסתר בנחתם, ניתן לבדוק כיצד החותם, הסיבות הגורמות לתוצאות. לצורך כך יש לעזוב את הנחתם ולהסתכל ולפרש לפי החותם. תורת הסוד היא החותם של תורת הפשט, ולכן כשלא מובן הפשט, יש לחפש את הפירוש בפנימיות. וכך בכל דבר, הסיבה קודמת לתוצאה, ולא ניתן להבין דבר רק מהתבוננות בתוצאה בלי להבין את הסיבה המוקדמת לו.

אין תגובות

להגיב